Vesti

Sudska građanskopravna zaštita od diskriminacijeKomitet pravnika za ljudska prava uključen je u obuku sudija na temu sudske građanskopravne zaštite od diskriminacije, koja je organizovana od strane Pravosudne akademije Republike Srbije, Poverenika za zastitu diskriminacije i misije OEBS. Obuka je deo kontinuirane obuke sudija i uključuje deset jednoipodnevnih seminara za sudije i sudijske pomočćnike građansko-pravnih odeljenja osnovnih sudija u Srbiji. Predviđeno je da u obuci učestvuje 300 sudija i sudskih pomoćnika. Program obuke se odnosi na sticanje znanja o specifičnim procesnim pravilima u postupcima radi zaštite od diskriminacije, kao i primenu međunarodnih dokumenata iz ove oblasti. Takođe, deo programa se odnosi na ulogu Poverenika, kao i ostale oblike sudske zaštite od diskriminacije, krivični i prekršajni postupak.

YUCOM je predstavio rezultate istraŽivanja sprovedenog tokom 2012. godine o primeni postojećih antidiskriminacionih mehanizama u praksi i izneo zakljucke i preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Prvi deo obuke održan je u banji Vrdnik 5.i 6. decembra 2013, a sledeći je planiran za mart naredne godine.

Pored YUCOM-a, predavači na obuci su Doc dr Ivana Krstić Davinić, docentkinja na katedri međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Lidija Đukić, sutkinja Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Mr Jasmina Kiurski, zamenica Apelacionog javnog tužioca Beograda i Prof dr Nevena Petrušić i mr Kosana Beker, Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019