Vesti

Pronađeno u procedurama zaturenih 72.000 potpisa narodne inicijative (24.02.2009)SAOPŠTENjE ZA JAVNOST
ZAŠTITNIKA GRAĐANA SAŠE JANKOVIĆA


Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je Zaštitnika građana da je, postupajući po njegovom zahtevu, pronašlo zagubljeni spisak sa 72.000 potpisa građana koji su još 7. 12. 2007. godine podržali donošenje dva zakona - o klasifikaciji informacija i o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nakon čega se toj narodnoj inicijativi izgubio trag.

Narodna inicijativa bila je izgubljena u administrativnim procedurama ministarstva i Narodne skupštine. Parlament je 10. 12. 2007. godine spisak sa potpisima uputilo na proveru Informatičkoj službi MUPa, a državni sekretar Ministarstva je uzvratio zahtevom da Stručna služba Narodne skupštine matične brojeve potpisnika prevede u elektronski oblik. Pošto to, prema navodima ministarstva, nije učinjeno, po inicijativi se više nije postupalo a novo rukovodstvo Ministarstva nije bilo upoznato sa činjenicom da potpisi 72.000 građana čekaju na proveru.

Nakon intervencije republičkog Zaštitnika građana po pritužbi zainteresovanog građanina, Ministarstvo je pronašlo predmet i obavestilo ombudsmana da je, bez obzira na činjenicu da matični brojevi nisu digitalizovani, ono počelo da utvrđuje njihovu autentičnost, nakon čega ne bi trebalo da bude smetnji za početak procedure pred Narodnom skupštinom.

S obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o zaštiti ličnih podataka, koji za obradu ličnih podataka zahteva izričit zakonski osnov, te na činjenicu da naši propisi ne predviđaju ovlašćenja MUP-a u ovakvim slučajevima, Zaštitnik građana je Ministarstvo uputio na saradnju sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kako bi bila obezbeđena puna zaštita prava građana potpisnika inicijative.

***********************************************************************************

MEDIJSKO POKRIĆE
Mts Mondo (24. februar 2009)
MUP pronašao zaturene potpise građana
Blic (25. februar 2009)
Policija u Skupštini našla zagubljeni zakon o tajnama

Danas, Rubrika: U dve reči "MUP pronašao zaturene potpise za Zakon o klasifikaciji"
Beograd - Ministarstvo unutrašnjih poslova pronašlo je zagubljeni spisak sa 72.000 potpisa građana koji su pre 15 meseci podržali usvajanje Zakona o klasifikaciji informacija i izmena Zakona o dostupnosti informacija. Kako je saopšteno iz kancelarije zaštitnika građana, ta dva zakonska teksta parlamentu Srbije predala je u decembru 2007. godine Koalicija nevladinih organizacija za slobodan pristup informacijama. Zaštitnik građana navodi da je zagubljeni spisak sa 72.000 potpisa građana bio izgubljen u administrativnim procedurama MUP i Narodne skupštine. R. D

B92 (24. februar 2009)
Zagubljena u administracijiLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019