Vesti

Medija centar: Izazovi u zaštiti ljudskih prava (20.12.2013.)Izvor

Pravni tim YUCOM-a predstavio je iskustva i izazove iz pravnog zastupanja u 2013. godini, posebno u vezi sa neefikasnim odgovorom sudstva na slučajeve povreda ljudskih prava.

Braniteljke i branitelji ljudskih prava diskutovali su o problemima sa kojima se susreću u svom aktivizmu i o odnosu vlasti i društva prema tome što se bave ljudskim pravima.

Korisnici socijalnih usluga i programa stanovanja i predstavnici marginalizovanih društvenih grupa govorili su o svojoj borbi protiv sistema koji pravi razlike između pojedinaca u ostvarenju osnovnih prava.

Učesnici i učesnice konferencije dobili su svoj primerak YUCOM izveštaja o radu 2013. godine.

Konferencija je organizovana uz podršku Civil Rights Defenders i Ambasade SR Nemačke u Srbiji.

Uvodne reči dali su:
Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
Nj.E. gospodin Heinz Wilhelm, ambasador SR Nemačke u Srbiji
Sumeja Tulić, programska koordinatorka CRD

O ljudskim pravima pred sudovima govorili su:
Moderator: Milan Antonijević, YUCOM
Natalija Šolić, advokatica YUCOM-a
Kristina Todorović, advokatica YUCOM-a
Katarina Golubović, advokatica YUCOM-a

O izazovima braniteljki i branitelja ljudskih prava govorili su:
Moderatorka: Maša Mileusnić, novinarka
Biljana Srbljanović, braniteljka ljudskih prava
Danko Runić, Hartefakt fond
Jovanka Todorović, LABRIS

O položaju socijalno ugroženih grupa i pravo na adekvatno stanovanje govorili su:
Moderator: Goran Jevtić, glumac
Jelica Mišković, koordinatorka za romska pitanja opštine Odžaci
Veljko Žigić , Udruženje izbeglica iz Republike Hrvatske
Jovana Vuković, Regionalni centar za manjine - RCM
Nikola Grujić, pravnik YUCOM-a

Kompletan snimak konferencije možete da pogledate na ovom linku:
LinkLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019