Vesti

Ocena stanja u pravosuđu (11.02.2014.)Saopštenje povodom lošeg stanja u pravosuđu

Ni posle 40 dana od početka primene novih zakona kojima se preuređuju nadležnosti i nova mreža sudova, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, na osnovu pravne pomoći koju pruža građanima već petnaest godina, ocenjuje da je reforma pravosuđa izvršena samo formalno, bez adekvatnih priprema i realne procene i da je stanje u sudovima alarmantno.

Ovako oštru ocenu dajemo iz sledećih razloga:

• Nova mreža sudova skoro dva meseca posle početka procesa reformi još nije zaživela, suprotno izjavama ministra Selakovića i ostalih predstavnika nadležnog ministarstva.

• Izmene nadležnosti dovele su do zastoja u suđenjima. Iz dosadašnje YUCOM-ove prakse možemo da izdvojimo slučajeve u kojima su suđenja još sredinom decembra otkazana zbog preraspodele predmeta, a ni danas, skoro dva meseca kasnije ne znamo gde se predmeti nalaze, niti pred kojim sudovima i kada će suđenja da budu nastavljena. Neki od slučajeva odnose se na postupke zaštite od zlostavljanja na radu i druge osetljive slučajeve povreda ljudskih prava za koje važeće zakonske norme propisuju hitnost u radu i u kojima su sudovi dužni da postupaju u kraćim rokovima.

• Najnoviji slučajevi zastarevanja, poput slučaja Kertes, samo su dopuna slike o pravosuđu započete prethodnom reformom, a pogubnost ovakvih propusta zaista nema potrebe obrazlagati.

Očekujemo da Vlada Republike Srbije, Ministarstvo pravde i državne uprave, kao i Visoki savet sudstva preuzmu odgovornost za nastalo stanje i da se javno izjasne koje će mere preduzeti kako bi se pravosuđe pokrenulo i time umanjila šteta po sve građane. Ovo tim pre što je najnovijim strategijama Ministarstva pravde predviđeno donošenje propisa koji zahtevaju nove reforme u pravosuđu, koje, i pored parcijalnog karaktera, ukoliko budu pripremljene kao dosadašnje, mogu ponovo ugroziti prava građana.

Apelujemo da se zaustavi dalje urušavanje pravosudnih institucija koje bi trebalo da budu na usluzi građanima, da garantuju pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom u zaštiti elementarnih prava kao što je pravo na pristup pravdi.

Preuzmi saopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019