Vesti

Otvoreno pismo političkim partijama u predizbornom perioduKomitet pravnika za ljudska prava YUCOM poziva političke partije da jasno izađu pred građane i birače sa stavom o ostvarenju ljudskih prava grupa koje su na marginama ovog društva, prevashodno u zatvorima, kao i da se odrede prema pristupu pravdi za građane. Ove dve oblasti smo izabrali kao one u kojima očekujemo promene i vidljiv napredak nakon izbora 16. marta.

1. Napominjemo da je 2012. godine, nakon formiranja nove Vlade, jedan od prvih predloga bilo donošenje Zakona o amnestiji, koji je trebalo da smanji broj osuđenih lica u srpskim zatvorima. Ovaj zakon nije postigao proklamovanu svrhu. Sa druge strane, godinama unazad, uslovni otpust i efikasna resocijalizacija osuđenika predstavlja legitimno sredstvo za smanjenje broja osudjenika, ali oni, slobodno možemo reći, ne funkcionišu. Ovakva pogrešno vođena politika – koja je povećala broj osuđenika – uz najnoviju politiku zabrane zapošljavanja u javnom sektoru pa i u zatvorima (koji već godinama imaju manjak zaposlenih), dovela je do onemogućavanja sprovođenja procesa resocijalizacije tokom izdržavanje zatvorske kazne i porasta broja povratnika. Zbog ovih propusta, kao i zbog opšteg zanemarivanja pozitivnih vrednosti u društvu dolazi i do povećanja nasilja na ulicama i drugih pojava koje urušavaju sistem zaštite ljudskih prava.

2. Ostvarenje pravde za većinu građana je nedostupno, imajući u vidu da se u Srbiji već osam godina najavljuje donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji bi omogućio najsiromašnijima pristup pravdi o trošku države. O potrebi donošenja ovog zakona, građani su se izjasnili još na referendumu pri donošenju Ustava, te je odlaganje ostvarenja volje građana nedopustivo. Raspisani izbori, još jednom su na stranu stavili pitanje usvajanja Zakona o besplatnoj pomoći koji je bio na javnoj raspravi i gde se očekivalo konačno usaglašavanje zakonskog predloga i izjašnjavanje u Narodnoj skupštini.

Od političkih partija u predizbornom periodu očekujemo da po pitanjima koja smo izneli, a koja su nesumnjivo u interesu građana Srbije, iskažu jasan stav, koji će građani kasnije moći ceniti kroz njihov rad u Narodnoj skupštini i Vladi.

Organizacije civilnog društva, zbog iskustva koje imaju u radu sa građanima, rešavajući njihove probleme, imaju pravo da postavljaju pitanja, da očekuju odgovor i to pravo koristimo i sada.

SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019