Vesti

Srbija reformom pravosuđa do EU(Aljazeera, 26.03.2014)Više od polovine građana Srbije na referendumu bi se izjasnilo za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo je istraživanje Ipsos strategic marketinga za agenciju Beta.
60 posto ispitanih smatra da bi se ulazak u EU pozitivno odrazio na pravosuđe. Međutim, 1 od 10 sudskih procesa u Srbiji traje više od 10 godina, neki i do 20. Na neefikasnost sudova ukazala je i EU.

Srbija će o pravu pregovarati u poglavlju 23. U ministarstvu pravde kažu da će reforma pravosuđa dati prve rezultate za pet godina.IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019