Vesti

Otpakivanje - novi projekat (Bg centar, YUCOM, ApsArt i Beta)U narednih godinu dana Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Centar za pozorišna istraživanja ApsArt i Medijski centar Beta sprovode projekat Otpakivanje 2014/15, koji bi trebalo da omogući povezivanje mladih iz 12 opština u Srbiji, ali i da podigne sposobnost kancelarija za mlade da obogate svoje aktivnosti, uključe što veći broj mladih i pruže im priliku da sami pokreću programe.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom (YUCOM) Milan Antonijević rekao je da treba razbijati stereotipe da su ljudska prava i rodna ravnopravnost nova stvar i dodao da postoje tekstovi iz 19. veka kojima se ljudska prava garantuju, kao i oni u kojima se koriste imenice u ženskom rodu za funkcija.

On je kazao da državu stalno treba podsećati da bude odgovorna i koristiti sve mehanizme na raspolaganju da bi se institucije izgradile. To je i jedna od misija Jukoma, koji prati suđenja za korupciju, zastupa oštećene u suđenjima za korupciju i bori se protiv govora mržnje.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019