Vesti

Stav nevladinih organizacija Centralne i Istočne Evrope o budućnosti Evropskog suda za ljudska pravaKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je uzeo učešće u koaliciji nevladinih organizacija iz Centralne i Istočne Evrope koja će iskoristiti priliku da na konferenciji “Dugoročna budućnost Evropskog suda za ljudska prava” koja će se održati u Oslu 07. aprila 2014. podseti na osnovna načela zbog kojih je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i doneta.

Budući da dolaze iz zemalja gde je praksa ESLJP pokrenula važne demokratske promene i doprinela zamašnom razvoju zaštite ljudskih prava, članice koalicije smatraju da su u obavezi da iznesu stav o tekućoj debati. Poštovanje prakse Evropskog suda za ljudska prava i adekvatna implementacija njegovih presuda na nacionalnom nivou je jedan od ključnih elemenata za razvoj i uspešnost. Nedavno su neke od članica počele da žestoko napadaju i preispituju legitimitet ESLJP. To se posebno manifestovalo u procesima reforme kroz pokušaje da se umanji mogućnost podnošenja podnesaka ESLJP, poput ideja da se uvedu posebne naknade ili obavezno advokatsko zastupanje. Druge države koriste svaki izgovor (npr. stepen tolerancije odstupanja) da se usprotive Sudu u osetljivim slučajevima.

Sistem Evropske konvencije, uprkos mnogim kritikama i mnoštvu nerešenih slučajeva, smatra se jednim od najefektivnijih mehanizama za zaštitu ljudskih prava širom sveta. U skladu sa navedenim, članice koalicije žele da učesnici konferencije, predstavnici akademske zajednice, zaposleni Saveta Evrope, predstavnici vlada i evropske nevladine organizacije obrate pažnju na trenutne potrebe ovog sistema.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019