Vesti

Još jedna odbrana slobode okupljanja Žena u crnom za Dan žena - Saopštenje(15.05.2014)Protiv Miloša Uroševića, aktiviste udruženja Žene u crnom, podnet je Predlog za pokretanje prekršajnog postupka od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd zbog navodno učinjenog prekršaja iz člana 331. stav 1 tač. 37 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zakon u navedenom članu propisuje kaznu za povredu čl. 123 koji glasi „Zabranjeno je održavanje sportskih ili drugih priredbi na putu“.

U Predlogu za pokretanje postupka izneto je da je Miloš kao organizator javnog skupa povodom osmog marta, a u organizaciji Žene u crnom sa NN licima izvršio radnje kojima je ometao javni saobraćaj u ulicama Terazije, Kralja Milana, Svetozara Markovića i Birčaninovoj „tako što su isti zauzimali kolovoz u pravcu kretanja i nisu dozvoljavali kretanje saobraćaja“.

U odbrani, YUCOM se ovoga puta pozvao na nedostatak pasivne legitimacije, odnosno da Miloš Urošević nije organizator skupa već je samo fizički odneo prijavu u prostorije MUP-a, kao aktivista udruženja Žene u crnom i bio naveden kao lice zaduženo za bezbednost.

Kako Ministarstvo unutrašnjih poslova nema ujednačenu praksu i selektivno pokreće prekršajne postupke, a začuđuje da je reagovalo u slučaju mirnog protesta povodom osmog marta, očekujemo da se pitanje slobode okupljanja konačno uredi savremenim zakonom. Takođe, napominjemo da je i u odluci Ustavnog suda 2012. godine u slučaju Žene u crnom protiv Srbije, koji je YUCOM uspešno vodio, Ustavni sud istakao potrebu donošenja novog zakona, u skladu sa međunarodnim standardima.

U prilogu vam dostavljamo tekst saopštenja.

Preuzmite SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019