Vesti

Dani posle - Pravna pomoć ugroženima - Radna prava (23.05.2014)Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM poziva hitno Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja i nadležne institucije da izdaju jasna uputstva kako privatnim tako i državnim poslodavcima o postupanju prema zaposlenima čije je prebivalište ili boravište u područjima pogođenim poplavama. Za ove građane, u ovom trenutku, ne postoji pravna izvesnost u pogledu posledica po njihova prava iz radnopravnih odnosa.

Građani Obrenovca, koji su se obratili za pravnu pomoć YUCOM-u, navode da sami poslodavci nemaju jasna uputstva o tome kako postupati u vanrednim situacijama koje traju duže od pet, odnosno sedam radnih dana, koliko je, zakonskim odredbama, garantovano plaćeno odsustvo. Takođe navode da su se obraćali kriznim štabovima, ali da do danas, nije stigla jasna poruka, te su njihovi radnopravni statusi ugroženi.


Pozivamo građane kojima je potrebna pravna pomoć da se obrate YUCOM-u svakog radnog dana od 10 do 17 časova, na telefon 011/3344425, kako bi evidentirali nastupajuće probleme i rešavali ih kako na pojedinačnom tako i na opštem planu.

Preuzmi SaopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019