Vesti

Poziv na trening ’’Pristup pravdi (Pravda za sve)’’ - YUCOMŽelimo da Vas obavestimo da je novi termin za održavanje ​jednodnevnog treninga koji se realizuje u okviru projekta ’’Pristup pravdi (Pravda za sve)’’ četvrtak 29. maj 2014.​ godine sa početkom u 11h u Medija centru Niš​.

Trening ima za cilj da se pružaoci pravne pomoći kao i potencijalni pružaoci pravne pomoći upoznaju sa sadašnjim sistemom besplatne pravne pomoći, kako bi unapredili postojeći sistem pružanja usluga ali i da se podstaknu nevladine organizacije koje štite ugrožene grupe da razviju ovaj sistem. Na treningu će biti predstavljeno funkcionisanje YUCOM-ove besplatne pravne pomoći, koja već 15 godina uspeva da odgovori izazovima nepostojanja adekvatne podrške. Specifičan način funkcionisanja i instrumenti koji se koriste pri zastupanju biće predstavljeni kroz predstavljanje organizacije YUCOM-ove pravne pomoći.

Pored toga, na treningu će biti predstavljen Indeks vladavine prava, odnosno uloga nevladinog sektora u njegovom merenju. Takođe, YUCOM će iskoristiti obuku da osnuje mrežu čiji će osnovni cilj biti kontinuirano praćenje ostvarivanja pristupa pravdi sa posebnim osvrtom na besplatnu pravnu pomoć.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na treningu, molimo Vas da svoje učešće potvrdite na adresu office@yucom.org.rs ili telefonom na 011/33-444-25.

Preuzmite program treningaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019