Vesti

Poziv na javnu debatu „Pristup pravdi (Pravda za sve)“ - Komitet pravnika za ljudska pravaPozivamo Vas da učestvujete na javnoj debati koja se realizuje u okviru projekta „Pristup pravdi (Pravda za sve)“ koja će se održati u sredu 04.06.2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, u srednjoj Sali Fakulteta, sa početkom u 13h.

Javna debata ima za cilj da sadašnji i budući pravnici razmene mišljenja i iskustva o pružanju besplatne pravne pomoći. Debata takođe ima za cilj da podstakne studente prava da se aktivno uključe u pružanje besplatne pravne pomoći i daju svoj doprinos ostvarivanju pravde za sve građane. Na debati će biti biti predstavljeni održivi sistemi pravne pomoći, funkcionisanje YUCOM-ove besplatne pravne pomoći, koja već 15 godina uspeva da odgovori izazovima nepostojanja adekvatne podrške, kao i specifičan način funkcionisanja i instrumenti koji se koriste pri zastupanju.

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, pod pokroviteljstvom USAID a i Instituta za održive zajednice, sprovodi projekat sa ciljem formulisanja strategije reforme besplatne pravne pomoći. Ova strategija biće utemeljena na osnovu analize percepcije mogućnosti pristupa pravdi i uloge besplatne pravne pomoći kod građana, sa jedne, odnosno analize kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći, sa druge strane. Projekat je usmeren ka mapiranju postojeće institucionalne prakse, zakonodavnog okvira i pristupa pravdi i zagovaranju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i participacije organizacija civilnog društva, sa ciljem pospešivanja efikasnosti i pravednost sudstva u Srbiji.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail: office@yucom.org.rs ili na telefon: 011/3344235.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019