Vesti

Poziv na debatu 11.06.2014. godine u 12hKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,
​ dana ​ 11.06.2014.godine, sa početkom u 12h, u prostorijama osnovne ​ škole “III kragujevački bataljon” u Kragujevcu, uzmete učešće u debati koju organizujemo u cilju realizacije projekta Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole, preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Opšti cilj ovog projekta jeste razvoj i promocija koncepta dnevnog boravka u osnovnim školama, a koji bi omogućio:
- uključivanje žena u politički i javni život, bez diskriminacije;
- poboljšanje ekonomskog položaja žena koji vodi njihovoj ravnopravnosti sa muškarcima;
- promociju rodne ravnopravnosti i rušenje stereotipa.

Na debati će biti predstavljen draft koncept usluge produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnim školama u Srbiji, a koji obuhvata metodologiju samog projekta, analizu pravnog okvira, cost-benefit analizu, primere dobre prakse, kao i predloge preporuka za poboljšanje uslova i pružanja ovih usluga.

Pozivamo stručnu javnost odnosno predstavnike škola, lokalne samouprave, prosvetne savetnike, prosvetne inspektore, nevladine organizacije, medije, roditelje učenika osnovne škole, kao i druge zainteresovane da prisustvuju debatama, a sve u cilju pronalaženja što boljih preporuka za poboljšanje usluga produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnim školama u Srbiji.

U cilju što konstruktivnije rasprave, nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu.

Preuzmite PozivLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019