Vesti

Treća debata - Razvoj i promocija moderne dnevne nege za decu u osnovnim školama u Srbiji.Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je u danas, 09.06.2014. godine, organizovao treću po redu debatu Razvoj i promocija moderne dnevne nege za decu u osnovnim školama u Srbiji. Na debati je predstavljen draft koncepta usluge produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnim školama u Srbiji, a obuhvata metodologiju projekta Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje oncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole, analizu pravnog okvira, cost-benefit analizu, primere dobre prakse, kao i predloge preporuka za poboljšanje uslova i pružanja ovih usluga.

Na debati su učešće uzeli predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja, Školske uprave grada Beograda, osnovnih škola „Isidora Sekulić” i „Ivo Andrić” iz Beograda, Gradske uprave, odnosno Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, kao i predstavnici medija. Sa njima smo diskutovali o njihovom viđenju trenutnog stanja, postojećim problemima prilikom pružanja usluge produženog boravka i celodnevne nastave, kao i preporukama za njihovo poboljšanje.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019