Vesti

Održana četvrta debata - Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne školeKomitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je u danas, 10.06.2014. godine, organizovao četvrtu po redu debatu u okviru projekta Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole. Predstavili smo draft koncepta usluge produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnim školama u Srbiji, a koji obuhvata metodologiju realizacije projekta, analizu zakonodavnog okvira, cost-benefit analizu, primere dobre prakse ovih usluga u svetu, kao i predloge preporuka za poboljšanje uslova pružanja ovih usluga.

Na današnjoj debati učešće su uzeli predstavnici velikog broja osnovnih škola u okviru Školske uprave Zaječara, i to predstavnici nastavničkog kadra i pedagozi, kao i predstavnici Gradske uprave grada Zaječara. Diskutovano je na temu njihovog viđenja trenutnog stanja, postojećih problema prilikom pružanja usluge produženog boravka i celodnevne nastave, kao i o preporukama za poboljšanje pružanja ovih usluga.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019