Vesti

Poslednja debata - Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole



Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je danas, 11.06.2014. godine, organizovao petu, ujedno i poslednju, debatu u okviru projekta Lokalna organizacija civilnog društva za razvoj i promovisanje koncepta savremenog dnevnog boravka za osnovne škole, i to u gradu Kragujevcu. Predstavili smo draft koncepta usluge produženog boravka i celodnevne nastave u osnovnim školama u Srbiji, a koji obuhvata metodologiju realizacije projekta, analizu zakonodavnog okvira, cost-benefit analizu, primere dobre prakse ovih usluga u svetu, kao i predloge preporuka za poboljšanje uslova pružanja ovih usluga.

Učešće na današnjoj debati uzeli su predstavnici osnovnih škola u okviru Školske uprave Kragujevac, i to direktor i učitelji u produženom boravku, kao i predstavnici Kancelarije Zaštitnika građana, Centra za socijalni rad Kragujevca i medija. Diskutovano je na temu njihovog viđenja trenutnog stanja, postojećih problema prilikom pružanja usluge produženog boravka i celodnevne nastave, kao i o preporukama za poboljšanje pružanja ovih usluga.



















Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019