Vesti

Konferencija - Za besplatnu pravnu pomoć dostupnu svim građanima(M.C., 18.06.2014)18/6/2014, 11:00, II sprat, Velika sala

Na konferenciji će biti predstavljeni predstavljeni predlozi za izmene odredbi (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Posle reakcije i kritičkog razmatranja (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od strane velikog broja nevladinih organizacija, kao i nezavisnih tela za zaštitu prava građana, ad hoc radna grupa pravnika sastavila je predlog rešenja, kao odgovor na sporna pitanja i odredbe nacrta Zakona.

Predlozi obuhvataju četiri ključne teme: definisanje korisnika i pružalaca besplatne pravne pomoći, upravljanje/odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i finansiranje. Formulisana rešenja uzimaju u obzir kontekstualne činjenice: široko rasprostranjeno siromaštvo, veliku nezaposlenost, ugroženost osnovnih ljudskih prava i sloboda, posebno kod društveno osetljivih grupa; hiperprodukciju zakona koji uvode nova prava i obaveze i pojačavaju pravnu nesigurnost, naročito kod pravno neukih građana/-ki; nedoslednost i odsustvo sveobuhvatnog uvida u prihvaćene međunarodne standarde vezane za dostupnost prava na pravnu pomoć, prava na pravično suđenje i prava na delotvorno pravno sredstvo; i Strategiju razvoja sistema besplatne pravne pomoći.

Konferencija za novinare
Autonomni ženski centar, Praxis i Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Govore:
• Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
• Danilo Ćurčić, Praxis
• Katarina Golubović, YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Danijeli Pešić na tel. 011/2687-190 ili putem e-mail-a: dobre_prakse@azc.org.rs

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019