Vesti

Jednodnevna obuka „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava sa sedištem u Beogradu, organizuje jednodnevnu obuku „Monitoring, izveštavanje i specifičnosti krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije“, koja će biti održana u ponedeljak 23. juna 2014. u Beogradu, u Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4, Beograd) sa početkom u 12h.
YUCOM sprovodi ovu obuku uz podršku Partnership for Transparency Fund (PTF) u okviru aktivnosti koje su usmerene na podršku i jačanje uloge pravosuđa u suzbijanju korupcije, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje civilnog društva radi zajedničkog doprinosa unapređenju i primeni standarda ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u Srbiji i regionu.
Obuka je namenjena pravnicama i pravnicima, aktivistkinjama i aktivistima, novinarkama i novinarima koji bi se uključili u praćenje suđenja i izveštavanje o krivičnim postupcima za krivična dela sa elementima korupcije i istraživanja na temu uloge pravosuđa u suzbijanju korupcije i dorinosa civilnog društva i medija u dostizanju standarda nezavisnog, transparentnog i efikasnog pravosuđa. Ovo je prva od tri ovakve obuke koje zajedno sa partnerima YIHR (Inicijativa mladih za ljudska prava) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, organizujemo u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu sa ciljem regionalne saradnje, umrežavanja, razmene iskustava i jačanja kapaciteta za aktivnosti usmerene na unapređenje rada pravosuđa u suzbijanju korupcije.
Jedna od stalnih aktivnosti YUCOM-a je posmatranje suđenja i analiza postupaka u kojima su predmet odlučivanja povrede ljudskih prava, javnog interesa i načela vladavine prava, a među njima i krivičnih postupaka za krivična dela sa elementima korupcije. Prisustvom pretresima i ročištima i objektivnim izveštavanjem želimo da doprinesemo većoj javnosti sudskih postupaka, te efikasnosti, zakonitosti i nepristrasnosti u postupanju nadležnih organa. Na ovaj način, takođe težimo da podržimo pravosudne organe u sprovođenju novih zakona i instituta iz oblasti ljudskih prava i oblasti krivičnopravne zaštite.
Predavači na obuci će, pored pravnog tima YUCOM-a, biti i sudija Omer Hadžiomerović, javna tužiteljka Jasmina Kiurski i novinar i urednik portala »Južne vesti« Predrag Blagojević.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019