Vesti

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATAKoalicija za ravnopravnost KORAK poziva OCD u Srbiji da dostave svoje projektne predloge sa ciljem prevencije i smanjenja nivoa diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti

Koalicija za ravnopravnot KORAK je zahvaljujući podršci Evropske komisije obezbedila sredstva za pod-grantove u Srbiji, visina individualnog pod-granta iznosi do 400.000 RSD, a aktivnosti moraju biti realizovane od 10. jula do 1. oktobra 2014. godine.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne gore i Kosova, organizovana sa ciljem da se bori protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članovi KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej strejt alijansa, Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo. Teme kojima se KORAK bavi u vezi su sa antidiskriminacionom politikom, LGBT pravima, osnaživanjem žena u javnom i političkom životu, praćenjem suđenja u slučajevima diskriminacije, borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. Više o radu KORAKA možte pronaći na www.korak-hapi-step.eu

Vaše projektne predloge na srpskom ili englekom jeziku možete dostaviti do 3. jula 2014. godine u 10h na sledeću adresu:
korak@yucom.org.rs

Predlozi projekata koji su u dostavljeni u prethodnom pozivu za prijavu projkata u martu 2014, biće automatski razmatrani u ovom pozivu za prijavu projekata.

Poziv za prijavu projekta zajedno sa aplikacionim formularom, uputstva i smernice za dostavu Vaših projektnih predloga i sastavljanje budžeta, na engleskom i srpskom jeziku nalaze se u prilogu.

Poziv za prijavu projekta i aplikacioni formular- KORAK 2014
Call for proposals and application form- KORAK 2014
Budzet KORAK 2014
Budget_template KORAK 2014
ANNEX B – final KORAK 2014
Aneks B KORAK 2014

Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019