Vesti

Ugrozeni u poplavama - plaćeno odsustvo sa rada najduže do 45 radnih dana​​​Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je dana 12.06.2014. godine poslao Apel Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja​, da hitno izađe sa jasnom javnom politikom u vezi sa regulisanjem radnih odnosa stanovnika ugroženih u poplavama koje su u prethodnom periodu zahvatile Srbiju, kako bi se sprečio nastanak još veće štete.
Veliki broj stanovnika koji su usled poplava onemogućeni da odlaze na posao obratio se Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, iz razloga što im je osnovna egzistencija ugrožena, odnosno iz razloga što su izgubili svu imovinu ili pretrpeli veliku materijalnu štetu na imovini i imaju problem sa radnim odnosima.

Takođe, nije retka situacija da su se javljali poslodavci, a iz razloga neznanja na koji način da pravno regulišu novonastalu situaciju, odnosno kako da urede radne odnose sa svojim zaposlenima koji su usled poplava u nemogućnosti da ispunjavaju svoje radne dužnosti.

YUCOM je danas, 07.07.2014. godine, dobio odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u kojem stoji:

„Preporučuje se svim poslodavcima da zaposlenima sa područja ugroženog poplavama i klizištima, na njihov zahtev i uz pribavljenu potvrdu nadležnog gradskog ili opštinskog štaba za vanredne situacije o potrebi za angažovanjem na saniranju posledica izazvanih poplavama i klizištima u njihovim domovima, odobre plaćeno odsustvo sa rada - u zavisnosti od potrebe svakog pojedinog zaposlenog da privremeno odsustvuje sa rada radi angažovanja na saniranju posledica izazvanih poplavama i klizištima u njihovim domovima, a najduže do 45 radnih dana."

Yucom-ov dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Dopis ministva za rad,zapošljavanje, boračka i socijana pitanjaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019