Vesti

Okrugli sto "Petogodišnjica prvog slučaja po Zakonu o zabrani diskriminacije - bez pravnosnažne presude"Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM Vas poziva na okrugli sto “Petogodišnjica prvog slučaja po Zakonu o zabrani diskriminacije - bez pravnosnažne presude”, koji će se održati u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4 Beogradu, u ponedeljak 14. jula 2014. godine, sa početkom u 10h.

Učesnici okruglog stola će razmeniti iskustva iz dosadašnjih strateških parnica za zaštitu od diskriminacije pred nacionalnim sudovima, koji mogu predstavljati prekretnicu u sudskoj praksi u borbi protiv diskriminacije. Takođe, učesnici će ukazati na postojeće nedostatke u pravnom okviru i postupanju učesnika u ovim postupcima, u cilju sagledavanja potreba i praćenja kvaliteta primene postojećih zakonskih rešenja.

Organizacijom okruglog stola želimo da otvorimo pitanje znanja i spremnosti institucija da, u okviru postojećih zakonskih rešenja, na efikasan način pruže neophodnu zaštitu žrtvama diskriminacije.

Najčešći nedostaci u pozitivno-pravnoj regulativi biće prikazani i kroz analizu dosadašnjeg postupanja u slučaju Pfajfer, kao jednog od strateških slučajeva, koji je ušao u šestu kalendarsku godinu bez pravnosnažne presude.

Molimo Vas da svoje učešće na okruglom stolu potvrdite na e-mail office@yucom.org.rs. Za dodatne informacije možete se obratiti kancelariji YUCOM-a na telefon 011/ 33 444 25.

Agenda
Poziv za Okrugli stoLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019