Vesti

Otvoreno pismo Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samopravuNakon protesta koji su meštani sela Sirča kod Kraljeva održali povodom useljavanja romskih porodica izbeglih sa Kosova u njihovo selo, želimo da upozorimo opštinu Kraljevo, kao i mesnu zajednicu Sirča da ovaj slučaj predstavlja ozbiljno ugrožavanje ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine, koji daje izuzetno loš primer drugim opštinama i mesnim zajednicama.

Izjava predsednika mesne zajednice sela Sirča, Mladena Vasiljevića, koju su preneli mediji u kojoj navodi Nemamo mi ništa protiv Roma, posebno ne prema našim starosedeocima, odmah tu preko Morave, sa kojima smo i do sada imali dobru saradnju, već protiv ovakvog načina naseljavanja romskih izbeglica sa Kosmeta, je nedopustiva iz više razloga.

Na ovaj način se Romi izbegli sa Kosova dvostruko viktimizuju i stavljaju u vrlo nepovoljan položaj sa svešću da su nepoželjni u sredini u kojoj treba da otpočnu novi život nakon izbeglištva. Pored toga, isticanje da romske kuće kupuju ,,tajne nevladine organizacije” samo produbljuje inače agresivno raspoloženje prema braniteljima i braniteljkama ljudskih prava.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zahteva od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da jedinicima lokalne samoprave hitno izda smernice o postupanju prema Romima izbeglim sa Kosova i da sankcioniše diskriminatorsko ponašanje i govor mržnje usmeren prema romskoj nacionalnoj manjini, licima izbeglim sa Kosova i Metohije, kao i nevladinim organizacijama koje se zalažu za zaštitu ljudskih prava.

Mesne zajednice, kao osnovne jedinice lokalne samouprave koje imaju direktan kontakt sa građanima, imaju izuzetno značajnu ulogu u promociji vrednosti koje su proklamovane našim Ustavom i zakonima. Izjavama koje smo naveli, predstavnici lokalne samouprave zloupotrebljavaju poziciju na kojoj su i šire ideje koje su nespojive sa tolerancijom i poštovanjem različitosti.

Podsećamo, kako Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave, tako i jedinice lokalne samoprave da je rasna diskriminacija zabranjena Ustavom Republike Srbije, Zakonom o zabrani diskriminacije, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i nizom drugih međunarodnih dokumenata koje je Srbija ratifikovala i koje je dužna da primenjuje. Ova lica su punopravni građani Republike Srbije i imaju pravo da žive u kućama koje su otkupili, a od državnih organa očekujemo da im to pravo omoguće, kao i da spreče i sankcionišu diskriminaciju po osnovu rase, vere, porekla, kao i drugih ličnih svojstava, kako bi pripadnici romske nacionalne manjine koji su izbegli sa Kosova mogli neometano da žive u svojim domovima.

Preuzmite pismoLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019