Vesti

Reforma reforme pravosudja (Danas, 26-17.07.2014.)Reforma reforme pravosuđa

Evropska unija očekuje od Srbije, kao kandidata za punopravno članstvo, da pravosuđe uskladi sa evropskim standardima i često se u stručnoj javnosti govori o poglavljima 23 i 24, koja se u tom procesu otvaraju. To podrazumeva reformu pravosuđa koja će postaviti temelje za formiranje pravne države, odnosno države garanta demokratije i vladavine prava, kao jedne od osnovnih načela Ustava. Takođe, reforma mora da omogući i zaštitu prava i sloboda, jednakost svih građana pred zakonom i puno poštovanje prava na pristup pravdi, kao i nezavisnost sudstva.

Iako bi danas trebalo da govorimo o rezultatima i efektina prethodno sprovedene reforme pravosuđa, Srbija se i dalje nalazi na početku, pred velikim izazovima. Reforma je izvršena samo formalno, bez adekvatnih priprema i realne procene stanja u pravosuđu. Takođe, podaci o broju zastarelih predmeta, kao i nerešenih sporova, ukazuju da ona nije urađena na odgovarajući način. Ovde treba staviti napomenu da se stanje ne može izmeniti u kratkom periodu.

Drugi aspekt reforme, koji s pravom ističemo, jeste nova mreža sudova i smanjenje njihovog broja koji su doveli do izmene nadležnosti, odnosno do zastoja u suđenjima. Postojale su poteškoće da se predmeti pronađu u sudskom sistemu. Zapakovani su u kutijama, između sudova, i neka od suđenja se ne nastavljaju, što se potvrđuje u slučajevima koje YUCOM vodi.

Vidimo da je rezultat ove reforme daleko od očekivanog, jer nije otklonila poteškoće sa kojima smo se radnije suočavali i moraće još mnogo toga da se uradi kako bi se pravosuđe vratilo na pravi put. U narednom periodu neophodna je revizija procesa, jasna procena napretka i puno sprovođenje svihi strateških dokumenata i akcionih planova. Ključno je da se stvori nepristrasan, nezavisan i svim građanima dostupan pravosudni sistem u Srbiji, a tu odgovornost dele Ministarstvo pravde, ali i svi koji su u pravosudnom sistemu, najpre sudije i tužioci od kojih se očekuje da u narednom periodu pokažu svu stručnost, brzinu i kvalitet

Izvor: YucomLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019