Vesti

Odlozena pravda (Danas, 30.07.2014.)O ljudskim pravima i osnovnim slobodama(6)

YUCOM-ov najpoznatiji slučaj V.A.M. protiv Srbije prvi je slučaj vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Tada je u sudu u Strazburu zauzet jasan stav da i Srbija ovo pravo mora da štiti, te je u novom Ustavu iz 2006, našla mesto ustavna žalba kao sredstvo zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Umesto uspostavljanja efikasnog sistema zaštite ,Ustavni sud Srbije dobija nadležnost da odlučuje o povredi prava a Komisija za naknadu štete o visini naknade. Glas YUCOM-a da će isključiva zaštita ovog prava pred Ustavnim sudom deliti sudbinu hrvatskog primera, gde je posle nekoliko godina Ustavni sud postao nefunkcionalan, ostao je neprimećen. Proces formiranja Ustavnog suda, kao i Komisije za naknadu štete odlagao se. Nakon što je konačno ustanovljena Komisija, ubrzo je ukinuta, pa se pravo na naknadu štete moglo ostvariti tek nakon vođenja još dva postupka, parničnog i izvršnog.

U trenutku kada je Ustavni sud počeo da dosuđuje naknadu štete, čime je olakšan put pravde, pokazalo se da je ovo rešenje skupo za državu, pa su naknade postajale sve manje ili nisu ni dosuđivane, u šta se uverila i jedna naša stranka početkom 2014.

Naravno, nekima naknada nije najvažnija. Na primer, u slučaju koji zastupamo, pukovnik vojske, Želimir Đurović, vodi spor sa Ministarstvom odbrane oko penzije(ili plate) već 15 godina. Njemu nije toliko bitna naknada štete za ono što trpi, koliko pitanje čime će hraniti porodicu do kraja života. Međutim,najavljeni Zakon o zaštiti suđenja u razumnom roku, samo će zbuniti ovog 70-godišnjaka da zna na koja vrata bi trebalo da pokuca kako bi ubrzao rešavanje pitanja svoje egzistencije.

Podržavamo reforme koje će suštinski promeniti stanje u pravosuđuLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019