Vesti

Pravna licnost (Danas, 31.07.2014.)O ljudskim pravima i osnovnim slobodama (6)

Pravo na pravnu ličnost je ustavom zagarantovano pravo koje omogućava svakom punoletnom građaninu Srbije da samostalno odlučuje o svojim pravima i obavezama. U pojedinim slučajevima, pod uslovima propisanim zakonom, ovo pravo može se ograničiti u vanparničnom postupku oduzimanjem poslovne sposobnosti (potpuno ili delimično). Oduzeta poslovna sposobnost, može se vratiti, ukoliko se za to ispune uslovi. Takav je slučaj Z.N. koga je YUCOM zastupao u postupku vraćanja poslovne sposobnosti.

Z.N. ima 31 godinu i živi u Domu za decu i omladinu Veternik kod Novog Sada od svoje sedme godine, kada ga je Komisija za pregled dece ometene u psihofizičkom razvoju „kategorisala“ kao „UMNR“ (umereno mentalno nedovoljno razvijenu) osobu. Rešenjem Opštinskog suda u Novom Sadu septembra 2004. godine u potpunosti mu je oduzeta poslovna sposobnost nakon čega je stavljen pod neposredno starateljstvo Centra za saocijalni rad i smešten u dom. Z.N. sam je pokrenuo postupak za vraćanje poslovne sposobnosti krajem 2006. godine, o čemu je isti sud odlučio u februaru 2007. godine, vraćajući mu poslovnu sposobnost ali samo delimično. Januara 2008. Z.N. je u vanparničnom postupku predložio da mu se poslovna sposobnost vrati u celosti, ali je njegov zahtev odbijen kao neosnovan krajem 2009. godine. U ponovnom postupku 2012. godine u zastupanje se uključuje YUCOM.

U postupanju sudije, predstavnika organa starateljstva i stalnih sudskih veštaka oslikan je još uvek aktuelan stav većine društva da su osobe sa intelektualnim smetnjama nesposobne da se staraju o sebi, te da je u njihovom najboljem interesu da budu smešteni u institucije. Ovakvi stavovi odgovornih osoba potvrđuju postojeće stereotipe i umesto neophodne podrške vode daljoj stigmatizaciji i segregaciji osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Suprotno suštini savremenog koncepta ljudskih prava osoba sa invaliditetom, u ovom postupku je jasno vidljiv anahroni „medicinski“ pristup ovoj problematici, odnosno lišavanje osnovnih prava isključivo na osnovu medicinske dokumentacije i procene.

Sud je još jednom odbio zahtev Z. N. a postupak po žalbi još uvek je u toku.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019