Vesti

Ocena Vlade o ljudskim pravima (Danas, 02.08.2014)Premijer Aleksandar Vučić i članovi Vlade Srbije obeležiće sutra prvih 100 rada obilaskom poljoprivrednog gazdinstva porodice Muzlaj u Bačkom Gradištu.

Pre nego što sami članovi predstave svoj izveštaj o radu za ovaj period, novinari Danasa razgovarali su sa relevantnim sagovornicima iz deset različitih oblasti, koji su svaki resor ocenili ocenama od 1 do 5. Prosečna ocena sagovornika našeg lista za rad Vlade Srbije je 3.00.

STABILNOST VLADE I ODNOSI U KOALICIJI

Đorđe Vuković, Centar za slobodne izbore i demokratiju

Stabilnost Vlade Srbije, sa jednom dominantnom političkom partijom - Srpskom naprednom strankom, od koje sve zavisi, ne dovodi se uopšte u pitanje u ovom trenutku. Dakle, stabilnost je kao što je bila i do sada. Kada je reč o odnosima unutar vladajuće koalicije, ni tu za sada ne vidim da ima određenih talasanja koja bi mogla da poremete njihove međusobne odnose.

Ocena: 4

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Vladimir Radomirović, portala Pištaljka

Vlada je obećala da će brzo usvojiti zakon o zaštiti uzbunjivača i nastavljen je rad radne grupe koja je formirana prošle godine. Ohrabrujuće je i što su i sami uzbunjivači uključeni u izradi zakona. S druge strane, nedavna hapšenja pokazala su da nisu zaštićeni bili ni članovi SNS kao ni bliski rođaci članova kabineta Aleksandra Vučića. Problem je što i dalje nemamo jake institucije u borbi protiv korupcije, a nedovoljno se čuje glas i Agencije za borbu protiv korupcije. Ne znam da li je smanjen stepen korupcije u Srbije, ali ima ohrabrujućih koraka.

Ocena: 3

BORBA PROTIV KRIMINALA

Predrag Petrović, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Prethodna i sadašnja vlada vode gotovo istu, suštinski represivnu, politiku u borbi protiv organizovanog kriminala koju karakterišu hapšenja i krivična gonjenja. Napredak je jedino što je nova Vlada naglasak s pravom stavila na reformu policije. Smenjeno je nekoliko visoko rangiranih policajaca, ali ostalo je nejasno da li su smenjeni, jer su bili korumpirani ili nesposobni, ili zato što su bili politički nepodobni. Nejasno je i zašto nije smenjen i direktor policije. Međutim, sistemske reforme su potpuno izostale. Nije rešeno ni pitanje sukoba interesa i prijave imovine za policajce i pripadnike službi bezbednosti, a nije ojačana ni unutrašnja kontrola u policiji.

Ocena: 2

EKONOMIJA

Ljubomir Madžar, ekonomista

Vlada Srbije je za prvih 100 dana rada uglavnom povlačila poteze u pravom smeru, ali ti potezi nisu dopirali dovoljno daleko da bi u većoj meri konkretno uticali na dramatičnu makroekonomsku situaciju u zemlji. Politička ograničenja na ekonomiju došla su do većeg izražaja nego što bi smelo da se dopusti. S obzirom na teške uslove, u kojima se ni drugi verovatno ne bi snašli, dao bih ocenu četiri.

Ocena: 4

MEDIJI

Vukašin Obradović, Nezavisno udruženje novinara Srbije

Vlada Srbije je, rekao bih, radila na dva koloseka. U praktičnom delu, kontrolisala je većinu medija, pospešivala tablodizaciju medijskog prostora, neadekvatno reagovala na kritike OEBS o cenzuri na internetu, hapsila ljude zbog postova na društvenim mrežama. Sa druge strane, doduše u poslednjem trenutku i po hitnom postupku, usvojen je set medijskih zakona. Uz sve manjkavosti, predloženi medijski zakoni idu tragom osnovnih zahteva Medijske koalicije koji otvaraju mogućnost, uz adekvatnu implementaciju, za otvaranje procesa medijskih reformi, i tako je Vlada Srbije popravila opšti utisak.

Ocena: 3

EVROPSKE INTEGRACIJE

Maja Bobić, Evropski pokret u Srbiji

Proces evropske integracije nije moguće odvojiti od reformskog procesa i u tom smislu je uspeh na planu razvoja demokratije, ekonomske stabilizacije jednako indikator uspeha ili neuspeha u pristupanju EU. Usvajanje nekoliko dugoočekivanih zakona je dobar potez iako nisu svi u javnosti prodiskutovani. Hitnost usvajanja zakona i odsustvo konsultacija, uključujući i zaobilaženje parlamenta prilikom usvajanja pregovaračke pozicije, ostaje veliki problem i u funkcionisanju vlade. U smislu pregovora nastavljeni su analitički pregledi predviđenom dinamikom, objavljena i tri skrining izveštaja o pravnoj usklađenosti. Međutim, nisu usvojene uredbe i zaključci koji definišu do kraja procedure i institucije - pregovaračke grupe za sva poglavlja i nije formiran uži pregovarački tim.

Ocena: 3 -

SPOLJNA POLITIKA

Dušan Simeonović, ambasador u penziji

Vlada je dosta čvrsto i jasno držala spoljnopolitički kurs čija osnovna obeležja predstavljaju evropske integracije i neutralnost u vezi sa krizom u Ukrajini. Naglašavano je da proces pridruživanja EU predstavlja osnovni pravac, ali se nije podleglo pritiscima o okretanju leđa i uvođenju sankcija Rusiji. Ipak, dosta naivno se naselo na politički trik američkog ambasadora Majkla Kirbija oko poštovanja odnosno nepoštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Kao dobar potez može se navesti orijentacija na unapređenje saradnje sa državama u razvoju.

Ocena: 4

PRAVODUĐE

Dragana Boljević, Društvo sudija Srbije

Prelaznu ocenu dajem za priznanje što se tiče obilaska zatvora, o kojima nismo imali uvid, kao i za napor da se reaguje na suštinske stvari kao što je pokušaj rešenja problema kakve imamo pred Evropskim sudom za ljudska prava u pogledu sudskih presuda i pogledu rada na zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. S druge strane, u pogledu donošenja zakona izostala je kvalitetna javna debata. Najproblematičnije u radu Ministarstva pravde je rešavanje problema Visokog saveta sudstva, kao i Državnog veća tužilaca, ali i nedonošenje zakona o VSS.

Ocena: Tek prelazna

LJUDSKA PRAVA

Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava

U nadi da će se stanje popraviti, uz sve probleme na koje ukazujemo, a zbog malih pomaka u osetljivim oblastima - u oblasti zaštite prava seksualnih manjina i braniteljki ljudskih prava, dajem ocenu dva. Ozbiljan udar na ceo sistem predstavljala je vanredna situacija usled poplava, tako da se deo neaktivnosti Vlade na navedenom polju može pripisati prioritetnom rešavanju nedaće. Mnogi procesi, naročito zakonodavni, odvijaju se bez uvida javnosti, pa nismo videli napor da se uredi pitanje slobode okupljanja. Kao ozbiljne shvatam poteze Vlade koji urušavaju integritet Zaštitnika građana, drugih nezavisnih institucija i organizacija koje štite ljudska prava.

Ocena: 2

KOSOVO

Nenad Đurđević, Forum za etničke odnose

Vlada je održala kontinuitet slabog informisanja Srba sa severa Kosova u vezi sa svojom politikom. Ovo kratko vreme obeležili su kosovski izbori, a budući da vlada u Prištini još nije formirana teško je dati preciznu ocenu. Odnose na severu Kosova opterećivao je i nejasan stav Beograda o učešću Srba na izborima, te loša informisanost o kandidatima. Negativno je, takođe, što je Beograd podržavao samo jednu listu. Problemi u vezi sa mostom na Ibru u severnom delu Kosovske Mitrovice pokazuju da postoji nedovoljna spremnost i Srba i Albanaca za uklanjanjem barikada.

Ocena: bez ocene

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019