Vesti

Srbiji treba novi Ustav(Fonet, 01.08.2014)Sa izmenom Ustava ne treba čekati, jer je sadašnji donet na brzinu, manjkav i nekonzistentan, izjavio je u intervjuu FoNetu direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević, koji smatra da je i zbog evrointegracija u periodu od dve godine neophodno doneti novi Ustav.

Proces evrointegracija je veoma dobar, jer onemogućava da se prava slika sakrije, da je stanje u pravosuđu loše i da se ne primenjuju neke stvari vezene za ljudska prava, naglasio je Antonijević.

On podseća da su to oblasti iz poglavlja 23 za koje je skrining završen, pa se očekuje da ovih dana stigne izveštaj Evropske komisije. Prema informacijama koje ima Jukom, izveštaj Evopske komisije o skriningu za ovo poglavlje, koje se smatra ključnim za evrointegacije, veoma je sličan izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, "dakle, svi oni problemi koji su tu navedeni nalaze se i njemu".

Antonijević napominje da Jukom, povodom skrininga za poglavlje 23, očekuje da Akcioni plan, koji će se raditi kad stigne izveštaj Evropske komisije, bude otvoren za komentare javnosti.

Ceo proces evropskih integracija mora da bude proces dijaloga unutar društva sa malo stvari koje su zahtevane od države, a mnogo više stvari koje sama država shvata da mora da uradi kako bi građani videli boljitak, smatra Antonijević.

On napominje da važeći Ustav nije dao dobre osnove za nezavisnost pravosuđa i objašnjava da o lošem stanju u ovoj oblasti govori veliki broj nerešenih sudskih predmeta i neusklađena sudska praksa.

Osim toga, pojedine presude nisu usaglašene sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava, ocenjuje Antonijević.

Upitan da li vlast ulaže napore da se to stanje promeni, Antonihjević je odgovorio da su doneti pravni okviri i stategije koje bi trebalo da omoguće reforme, ali da nije dovoljno urađeno da one budu i sprovedene.

Ljudska prava u Srbiji se deklarativno poštuju, smatra Antonijević, ali se može sa naići na njihovo kršenje u velikom broju, pri čemu pravosuđe nije na to dalo adekvatan odgovor.

Svi oni koji se nalaze pred sudom, tražeći zaštitu svojih prava, dobro znaju koliko im vremena treba da okončaju neki postupak, ilustruje Antonijević i podseća da se i advokati Jukoma suočavaju sa takvom situacijom.

Iako Ustav ima poglavlje o ljudskim pravima, neka od njih nisu na adekvatan način regulisana, kao što je, na primer, pravo na privatnost i rodna ravnopravnost, dodao je Antonijević, koji smatra da je loša i formulacija u tekstu Ustava o tome ko može da odlučuje o pravu na rađanje.

Ako želite da pokažete da ste spremni za evropske integracije, onda ćete učiniti ono što je neophodno i izmeniti Ustav, naglasio je Antonijević. Iz izveštaja Evropske komisije jasno se vidi da ga je neophodno usaglasiti sa modernom praksom, rekao je Antonijević i konstatovao da dovoljno analiza govori da je ovaj Ustav "daleko od savršenog".

Antonijević upozorava da će se "dosta toga izgubiti”, ukoliko se ceo proces dolaska do novog Ustava ne završi u naredne dve godine, jer sadašnji “onemogućava određene reforme”, pa sa tim ne sme da se čeka.

Za javnu raspravu je sigurno potrebno godinu dana da bude ozbiljna, da se sprovede u svim delovima društva, sa predstavnicima fakulteta, struke, i da se onda pristupi proceduri koja zahteva odluku Skupštine Srbije i građana, ocenio je Antonijević, koji kao optimalan period za sve ovo vidi dve godine.

Na pitanje šta će biti prilikom donošenja novog Ustava sa preambulom u kojoj se pominje Kosovo, Antonijević je odgovorio da svaka “zrela država treba da razmisli koje poruke želi da šalje”.

U trenutku kada je takva preambula stavljena u Ustav, smatra Antonijević, ona nije mogla da proizvede bilo kakve efekte na terenu, već je postavljena samo kao brana evropskim integracijama.

Komentarišući pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma, Antonijević je uzvratio da ne veruje da će taj sporazum biti proglašen neustavnim.

Govoreći o aktivnostima Jukoma, Antonijević je istakao da im se obraća veliki broj građana, smatrajući da su ugrožena njihova ekonomska i socijalna prava.

Prema rečima Antonijevića, javljaju se građani sa poplavljenih područja koji imaju problema u radno-pravnim odnosima, žaleći se da poslodavci pokušavaju da na neki nezakonit način okončaju ugovore, čime bi bili oštećeni oni koji su već nastadali.

Mi smo zahtevali da se Ministarstvo rada izjasni i pre nekoliko dana smo dobili odgovor da postoji “tendencija” da se svima sa poplavljenih područja daje mogućnost da uzimaju 45 dana plaćenog odmora, kako bi se sprečilo davanje otkaza i da bi oni mogli da saniraju posledice poplave, rekao je Antonijević.

Prema njegovom objašnjenju, to je uputstvo kako treba postupati koje nema obavezujuću snagu, već je po sredi preporuka, ali se mora shvatiti veoma ozbiljno. Nadam se da će država ipak malo jasnije poslati poruku poslodavcima kako bi se zaštitila prava radnika stradalih u poplavama, naglasio je Antonijević.

Povodom sumnji u način sticanja akademskih zvanja, Antonijević je istakao da država mora da analizira stanje u visokom školstvu, na osnovu čega će se i videti koliko se stvarno želi ući u reforme.

Mislim da je to problem sa svim političkim stranakama, da su one pristale na to da njihov kadar ima neki drugačiji način dolaska do diploma i to je loša poruka, ukazao je Antonijević.

On smatra da neku zemlju mogu da reformišu samo stručnjaci, koji su prošli kroz potreban proces obrazovanja.

Izradu ove publikacije je finansijski podržala Ambasada Kralјevine Norveške u Beogradu. Sadržaj ove publikacije je isklјučiva odgovornost izdavača i ni na koji način ne odražava stavove Ambasade Kralјevine Norveške.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019