Vesti

Izjednacavanje zrtve i nasilnika (Danas, 02.-03.08.2014.)Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, doneta maja 2011.godine u Istanbulu („Istanbulska konvencija“) 01.08. 2014. je stupila na snagu. Njen osnovni cilj je da države potpisnice obaveže da zaštiti žene od svih oblika nasilja, da spreče, procesuiraju i eliminišu nasilje nad ženama i nasilje u porodici.
Uprkos postojećem pravnom okviru i mehanizmima zaštite, i dosadašnjim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama, ne možemo se pohvaliti efikasnim pravnim sistemom na šta posebno upućuje veliki broj žrtava nasilja.

Žene, žrtve nasilja, često su prinuđene da se same brane od nasilja jer se ne mogu oslanjati isključivo na zaštitu državnih institucija, kada se vrlo lako iz ugla države mogu naći u ulozi nasilnika. Pitanje je da li ženu koja se brani od nasilja treba smatrati žrtvom ili nasilnikom?
U svom radu YUCOM se svakodnevno sreće sa slučajevima nasilja u porodici, iz čega zaključujemo da ma koliko bilo jasno definisano pravo na zaštitu od nasilja u praksi ova zaštita nije efikasna.

Slučaj S.S. koja nam se obratila prošle godine, govori upravo o tome.
S.S. je razvedena žena koja je dugogodišnja žrtva nasilja. Njen tadašnji suprug pravnosnažno je osuđen za krivično delo Nasilja u porodici na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 meseci. Međutim, S.S. je bila suočena sa novim problemom. Osnovno javno tužilaštvo podiglo je i protiv S.S. optužnicu u novom krivičnom postupku zbog navodnog nanošenja lake telesne povrede svom tadašnjem suprugu prilikom odbrane od nasilja.

Kako postoji presuda suda koja dokazuje da je S.S. bila dugogodišnja žrtva nasilja, da je imala teške telesne povrede na glavi te da je bila primorana da se fizički brani, vođenje krivičnog postupka po službenoj dužnosti protiv nje, zbog navodno nanetih lakih telesnih povreda nasilniku, u istom životnom događaju, dovodi do izjednačavanja žrtve sa nasilnikom. Država je dužna da prepozna slučajeve nasilja u porodici i da zaštiti žrtvu, a ne da je krivično goni zato što se branila od nasilnika. Ovaj postupak još uvek je u toku i ostaje da vidimo kako će sud tretirati ovaj slučaj u svetlu odredbi Konvencije koja je stupila na snagu.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019