Vesti

Sloboda misli, savesti i veroispovesti (Danas, 08.08.2014.)Sloboda misli, savesti i veroispovesti zajemčena je kao posebno ljudsko pravo, kako našim Ustavom, tako i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i drugim međunarodnim propisima. Ovo pravo, između ostalog, znači i da je svako slobodan da ispoljava svoju veru ili ubeđenje veroispovedanja obavljanjem verskih obreda, kao i da privatno ili javno iznese svoja verska uverenja.

Iako je u domaćim i međunarodnim propisima ovo pravo vrlo precizno i jasno definisano, u državi u kojoj je većina stanovništva jedne verovispovesti, dolazi do kršenja ovog prava pripadnika manjinskih verskih zajednica, koje su često praćene nasiljem i govorom mržnje. Takav je slučaj sa pripadnicima Hrišćanske verske zajednice ,,Jehovini svedoci”, koje je YUCOM zastupao kao oštećene u krivičnom postupku protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve N. I.

Manja grupa članova verske zajednice ,,Jehovini svedeci” napadnuta je od strane N. I. dok je u jednom manjem mestu u Srbiji pokušavala da propoveda svoju veru. Napad je bio prvo verbalan, uz upotrebu govora mržnje, da bi kasnije prerastao u fizički sukob i proterivanje pripadnika ove verske zajednice iz sela, uz velik broj pretnji.

Oštećeni su podneli krivičnu prijavu protiv N. I. za krivično delo ,,Izazivanje nacionalne, rasne i verske mrženje i netrpeljivosti” koju je tužilaštvo odbacilo, nakon čega su oni podneli zahtev za sprovođenje istrage.

Prilikom saslušanja, okrivljeni N. I. je ponovio govor mržnje prema pripadnicima ove verske zajednice i izrekao veoma diskriminatorne navode, faktički priznajući da je pretio oštećenima. Optužnica je podignuta, ali je okrivljeni N. I. oslobođen optužbe, pod obrazloženjem da Jehovini svedoci nemaju svojstvo naroda ili etničke zajednice, koje se štiti ovim krivičnim delom, iako su Jehovini svedoci legalno registrovana verska zajednica. Apelacioni sud je takođe odbio žalbu oštećenih i potvrdio prvostepenu presudu. Čitav slučaj imao je svoj epilog na Ustavnom sudu, koji je odbacio ustavnu žalbu oštećenih i ustanovio da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava na pravično suđenje, na jednaku zaštitu prava i pravno sredstvo, kao i na pravo slobode misli, savesti i veroispovesti.

Čitav ovaj slučaj pratio je niz propusta državnih organa, počev od policije, preko tužilaštva do samog suda, što ukazuje na to da Srbija, iako deklarativno propisuje slobodu savesti i veroispovesti, mora još mnogo da uloži u razvijanje tolerancije i poštovanja pripadnika manjinskih verskih zajednica.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019