Vesti

Pravo na slobodu okupljanja (Danas, 09-10.08.2014.)Prema Ustavu Republike Srbije mirno okupljanje građana je slobodno. Ustav kaže da se sloboda okupljanja može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

U praksi Srbije postoji dugogodišnji problem sa ostvarivanjem ovog prava, što je javnost iz godine u godinu mogla videti  prilikom pokušaja organizovanja parade ponosa. YUCOM je kao zastupnik oštećenih učestvovao u više ovakvih postupaka, a poslednji postupak iz 2013. godine vođen je protiv aktiviste organizacije Žene u crnom M. U.

M. U. se YUCOM-u obratio pošto je ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo postupak protiv njega pred Prekršajnim sudom u Beogradu, stavljajući mu na teret da je za vreme održavanja skupa u pokretu, 8. marta 2013. godine prekršio Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Organizacija Žene u crnom je, u skladu sa Zakonom o okupljanju građana prijavila održavanje skupa povodom 8. marta, Dana žena i to tzv. ,,skup u pokretu”. Kako već godinama organizuje ovakve skupove, ovo organizacija ima dobru saradnju sa policijskim stanicama u PU Beograd i poštuje njihova uputstva o pribavljanju dozvola drugih organa, u zavisnosti od prirode skupa. Prilikom prijave spornog skupa, MUP nije uputio Žene u crnom da pribave posebne dozvole, Ipak, u svojoj prekršajnoj prijavi protiv M. U. MUP navodi da je M. U. zajedno sa drugim licima zauzimao kolovoz i nije dozvoljavao kretanje saobraćaja, uprkos upozorenjima saobraćajne policije da je organizaciji za to potrebno rešenje o korišćenju kolovoza i preusmeravanju saobraćaja od Gradske uprave Sekretarijata za saobraćaj. Ž.U.C. su više puta podnosile zahtev za donošenje pomenutog rešenja, ali ga nikada nisu dobile od Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Do ovog slučaja očigledno nefunkcionisanje ovog organa na koji je i beogradska policija prestala da upućuje nije bilo smetnja za održavanje ovakvog skupa. Ni sam Zakon o okupljanju građana ne upućuje na pribavljanje ovakvog rešenja, kako bi se održao skup u pokretu, iz čega sledi da su Zakon o bezbednosti saobraćaja i Zakon o okupljanju građana u ovom delu sukobljeni.

M. U. je oslobođen u prekršajnom postupku usled nedostatka pasivne legitimacije, jer nije bio lično orgnaizator skupa, ali iz ovog slučaja može se zaključiti da je Zakon o okupljanju građana neophodno izmeniti  i ostvariti pravnu sigurnost u oblasti ostvarivanja jedne od najvažnijih ljudskih sloboda, ali ovo mora biti učinjeno kroz transparentan zakonodavni proces koji bi pratila otvorena javna rasprava u demokratksom društvu.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019