Vesti

Prva regionalna konferencija o slobodi okupljanja (25-26. avgusta 2014, Skоpljе, MK)Prva regionalna konferencija "Zaštita slobode mirnog javnog okupljanja u Jugoistočnoj Evropi" u organizaciji Reaktor-a (REACTOR - RESEARCH IN ACTION), u saradnji sa ECNL, OBSE / ODIHR i uz podršku USAID-a, održala se 25. i 26 avgusta u Skoplju . Konferencija je imala za cilj da okupi predstavnike organizacija civilnog društva na Balkanu kao i predstavnike OEBS / ODIHR, EU i relevantnih institucija kako bi razgovarali o mogućnosti i prednosti u vezi sa pravnim i praktičnim aspektima primene slobode javnog okupljanja u jugoistočnoj Evropi, kao i trenutnom pravnom okviru i mehanizmima zaštite . Pored toga, razgovaralo se o daljoj saradnji između civilnog društva, medija i vlada u pravcu promovisanja prava na mirno okupljanje u regionu.

Više o konferenciji: http://vozivo.mk/

Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019