Vesti

Pronaći i kazniti počinioce nasilja motivisanog homofobijom i ksenofobijom(13.09.2014)Kuća ljudskih prava i demokratije zahteva od državnih organa na otkriju i adekvatno kazne počinioce napada na ulicama Beograda koje je rezultiralo teškim telesnim povredama nemačkog državljanina koji je učestvovao na LGBT konferenciji. Naglašavamo da se radi o povredama koje su u ovom trenutku još uvek opasne po život.

Očekujemo da policija i tužilaštvo otkriju i saopšte javnosti motive napada, kako bi se utvrdilo da li je u pitanju zločin iz mržnje.

Podsećamo da je zločin iz mržnje uveden u naš pravni sistem kao posebna otežavajuća okolnost koju sudija mora da primeni pri odmeravanju kazne, ukoliko je diskriminatorni motiv dokazan, a svi organi koji učestvuju u istrazi dužni su da pribave dokaze o motivima.

Pored adekvatne istrage i kažnjavanja počinilaca očekujemo od države da ovaj brutalni napad javno i beskompromisno osudi i da ga ne koristi kao potvrdu da pojedina prava, poput slobode okupljanja, u Srbiji ne mogu biti garantovana.

Takođe od medija očekujemo objektivno izveštavanje, ukazivanje na motive, kao i jasnu osudu, a ne tabloidizaciju ovog zločina.
Pokušaj oduzimanja života nekome na ulicama Beograda zahteva osudu svih, kao i saosećanje sa žrtvom napada jer Beograd mora ponovo zadobiti ugled otvorenog grada, a odnos prema ovom napadu će biti jedan od testova.
U nadi da će se žrtva oporaviti, čekamo sledeće korake države.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019