Vesti

Poziv na konferenciju Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom BalkanuKomitet pravnika za ljudska prava-YUCOM, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH Vas pozivaju na konferenciju “Ojačavanje pravosuđa za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“ koja će biti održana u Medija Centru u Beogradu, u sredu 15. oktobra 2014. od 12.00 do 15.00 časova.

Nakon uspešnog izveštavanja o krivičnim postupcima za dela sa elementima korupcije tokom 2012. i 2013. godine Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM nastavlja aktivnosti na ovom planu i u 2014. godini. Zajedno sa partnerskim organizacijama anti-korupcijske aktivnosti podižemo na regionalni nivo kroz projekat „Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“, koji je podržan od strane Fonda Partnerstvo za transparentnost (Partnership for Transparency Fund – PTF).

Predstavnici YUCOM-a, YIHR HR i YIHR BiH će na konferenciji predstaviti i publikaciju u kojoj je dat pregled međunarodnih preporuka za unapredjivanje borbe protiv korupcije, važeći pravni okvir koji je relevantan za predmete sa koruptivnim elementom, te iskustva monitoringa u sve tri zemlje i opšte preporuke za jačanje pravosuđa u borbi protiv korupcije. Kao govornici na konferenciji će učestvovati predstavnici pravosudnih institucija, nevladinih organizacija i medija.

Umrežavanjem i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca težimo da kreiramo održiv i snažan „front“ koji će kroz posmatranje suđenja, analizu krivičnih postupaka i objektivno i profesionalno izveštavanje dati jak podsticaj pravosuđu u suzbijanju korupcije i očuvanjanju vladavine prava u regionu.

Svoje učešće na konferenciji možete potvrditi putem mail-a office@yucom.org.rs ili na telefon: 011/33 444 25.

Preuzmite AgenduLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019