Vesti

JUKOM: HITNO O USTAVNOSTI PARNIČNOG ZAKONA (Danas, 09.10.2014.)Beograd – Komitet pravnika za ljudska prava – Jukom pozvao je juče Ustavni sud da hitno razmotri inicijative za ocenu ustavnosti člana Zakona o parničnom postupku, kojim je sužen krug onih koji mogu pružiti pomoć građanima u sudskim postupcima. U saopštenju Jukom je naveo da član 85 Zakona o parničnom postupku propisuje da punomoćnik fizičkog lica može biti advokat, krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, kao i predstavnik službe pravne pomoći jedinice lokalne samouprav koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

D.D.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019