Vesti

YUCOM: Reforma pravosuđa u Srbiji bez napretka(Blic, 15.10.2014)Reforma pravosuđa u Srbiji počela je 2000, ali do sada nije postignut napredak u toj oblasti, ocenjeno je danas na skupu Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) u Beogradu.

Na osnovu istraživanja, kako je rečeno, utvrđeno je da 82 odsto građana Srbije, 67 odsto stanovnika BiH i 70 odsto Hrvata smatra da je pravosuđe jako ili izuzetno korumpirano. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2014. godinu, prepoznao je i ove godine korupciju kao jedan od velikih problema, ali
i "curenje informacija" u medijima o istragama koje su u toku, navedeno je na skupu.

Predstavnik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović kazao je da sudija nije isto što i sudski sistem i da se mora raditi na reformi celokupnog sistema. Predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije Dragomir Trninić kazao je da u suzbijanju korupcije moraju učestovati sve institucije u okviru svojih kapaciteta, kako bi se postigao napredak.

Na skupu je predstavljena publikacija "Jačanje pravosuđa u borbi protiv korupcije", što je rezultat saradnje YUCOM-a i Inicijative za ljudska prava Hrvatske i Inicijative za ljudska prava BiH, koji zajednički rade na praćenju suđenja sa elementima korupcije. Cilj zajedničkog rada jeste unapređenje i omogućavanje efikasne vladavine prava u regionu i pružanje pomoći u kreiranju adekvatnih pravosudnih sistema koji će doprineti efekasnom suzbijanju korupcije.

Zaključeno je da treba osigurati veću nezavisnost rada pravosudnih institucija, izmeniti sistem postavljanja na sudijske funkcije i funkcije javnih tužilaca sa što manjeg političkog uticaja, ali i ustanoviti sistem utvrđivanja odgovornosti sudija i tužilaca za kvalitet njihovog rada. Dodaje se da bi grupisanje krivičnih dela sa koruptivnim elementima u posebnu grupu uticalo na efikasnije krivično gonjenje.

U publikaciji se navodi da je neophodno uneti izmene u Zakon o policiji, jer se on kosi sa Zakonikom o krivičnom postupku, kako bi se jasno utvrdila nadređenost tužioca u toku istrage. Treba uvesti i registar lica osuđenih za korupciju i ne dozvoljavati im određene privredne aktivnosti. Kako se navodi, potrebno je podići stepen poverenja građana u pravosudne institucije kroz transparentnije procedure, poboljšati komunikaciju pravosudnih institucija s novinarima, ali i uvesti obavezne internet prezentacije sudova sa elektronskom bazom predmeta.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019