Vesti

OKRUGLI STO PUTEVI I STRANPUTICE PRAVNE DRŽAVE U SRBIJI: PODELA VLASTIVREME | 27. OKTOBAR 2014, OD 17.00 DO 19.00 ČASOVA
MESTO |FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE

Fondacija Konrad Adenauer (KAS), u saradnji sa Fakultetom za evropske pravno-političke studije (FEPPS) iz Novog Sada i uz podršku YUCOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, organizuje u okviru serijala pravno-političkog dijaloga „Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“ u

ponedeljak, 27. oktobra 2014, od 17h do 19h
na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, FEPPS, Novi Sad
skup na temu:
„USTAVNO PITANJE“U procesu demokratizacije srpskog društva i njegovog prilagođavanja standardima Evropske unije,mnoge oblasti i teme stalni su predmet akademske, praktične, političke, medijske i drugih sličnih analiza i polemika. Postoje, ipak, tri oblasti od velikog značaja za utemeljivanje osnovnih principa pravne države u srpskom društvu, a koje se marginalno i sporadično tretiraju u javnom diskursu.

Ustavno pitanje, podela vlasti i otvaranje tajnih dosijea – predstavljaju neuralgične tačke u našem pravnom (i političkom sistemu) kojima ćemo se posvetiti u serijalu skupova „Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“. Pozivamo Vas da učestvujete u radu skupa na temu „USTAVNO PITANJE“, na koji su pozvani i drugi pravni stručnjaci, predstavnici izvršne, sudske i zakonodavne vlasti, nevladinih organizacija, medija, kao i javni radnici koji se bave ovim pitanjem.

U nastavku pozivnog pisma nalazi se program skupa, kao i formular za potvrdu učestvovanja. Za sve dalje informacije, na raspolaganju Vam stoji koordinator projekata u KAS, gđa Aleksandra Popović (Aleksandra.Popovic@kas.de, 062/260558, odnosno 011/3285-209-, -210, faks: 011/3285-329).

Molimo Vas da Vašu potvrdu učestvovanja pošaljete najkasnije do 23. oktobra, na naznačeni i-mejl tj.faks.

U nadi da ćete biti u prilici da se odazovete našem pozivu, U iščekivanju Vašeg dolaska,
s poštovanjem

Preuzmite Pozivno pismo i ProgramLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019