Vesti

OPŠTI POZIV- Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova(23.10.2014)Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije nadležan je za pitanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda i prava deteta, položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji, kao i ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova.

Imajući u vidu delokrug rada Odbora, pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da obaveste Odbor o polju svog delovanja kako bi u narednom periodu uspostavili punu saradnju u cilju što uspešnijeg rada na realizaciji postavljenih ciljeva.

Prijavni formular se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Narodne skupštine Republike Srbije

Link

Molimo vas da popunite formular i dostavite ga na elektronsku adresu
rajka.vukomanovic@parlament.rs ili office@yucom.org.rs

Formular možete preuzeti i ovdeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019