Vesti

NVO traže obustavu Uredbe o merama socijalne uključenosti(Beta,04.11.2014)BEOGRAD, 4. novembra 2014. (Beta) - Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine zatražili su u utorak od Vlade Srbije hitnu obustavu primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Oni su, kako je saopšteno, podneli Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti te Uredbe.

Vlada Srbije je 15. oktobra usvojila Uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika socijalne novčane pomoći, po kojoj će, kako je izjavio ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin, svi radno sposobni korisnici socijalne pomoći morati da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.

Nevladine organizacije (NVO) smatraju da su pojedini članovi te Uredbe u suprotnosti sa Ustavom Srbije, Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Medjunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i odredbama Revidirane evropske socijalne povelje.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019