Vesti

Inicijativa za osnivanje Mreže pružalaca besplatne pravne pomoćiKomitet pravnika za ljudska prava-YUCOM Vas poziva da se priključite osnivanju Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći.

Kroz kontinuirano praćenje potreba građana Srbije za pravnom zaštitom i savetima, i nakon konsultativnog procesa sprovedenog sa zainteresovanim stranama, YUCOM pokreće inicijativu za osnivanje Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći.

Mreža će predstavljati način za produbljivanje saradnje među organizacijama civilnog društva koje pružaju ili nameravaju da pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Mreža bi pored platforme za saradnju i razmenu iskustava između OCD služila i za pomoć članicama u pružanju besplatne pravne pomoći, kontinuiranu edukaciju i prikupljanje sredstava za manje organizacije radi kontinuiranog pružanja pomoći.

U prilogu se nalazi Platforma za osnivanje mreže. Bilo bi nam od izuzetnog značaja ukoliko biste nam izjašnjenje poslali do četvrtka, 20.11.2014. godine, do 10:30h. Poziv za potpisivanje platforme biće otvoren do 1. decembra 2014. godine.

Preuzmite platformuLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019