Vesti

Odluka Komisije za zalbe Saveta za stampuKomisija za žalbe Saveta za štampu danas je objavila odluku kojom je utvrđeno da je dnevni list "Blic" tekstovima "Glumac Goran Jevtić mi obljubio sina", "Policija saslušala Gorana Jevtića" i "Dečak ispričao tužiocu šta mu je uradio Jevtić" objavljenim 22, 23 i 24. oktobra 2014. godine prekršio tačku 3. Odeljka IV - odgovornost novinara - po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Dnevni list "Blic" dužan je da ovu odluku objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

Preuzmite OdlukuLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019