Vesti

Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa Ministarstva radaMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu Ministarstvo rada) sprovelo je konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana kako bi se unapredio sistem socijalne zaštite. Konkurs su obeležile brojne nepravilnosti, uključujući odluke u dodeli novca velikom broju novoregistrovanih udruženja (mnoga od njih samo mesec dana ili manje pre konkursa), udruženjima koja vode povezana lica (članovi porodice), udruženjima koja vode lokalni funkcioneri (pre svega iz Kancelarija za mlade), udruženjima koja imaju identične statute, uključujući i slovne greške i slično.

Nakon što je javnost opravdano ukazala na neregularnost konkursa i očigledan pokušaj pronevere novca poreskih obveznika, ministar rada Aleksandar Vulin napao je ceo civilni sektor, pretio inspekcijama i proverama poslovanja u prethodnih 10 godina i na kraju, potpuno nezakonito i neovlašćeno, izjavio da je odlučio da novac za usluge socijalne zaštite usmeri u Fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti.

Udruženja građana, potpisnici ovog zahteva, traže od nadležnih organa sledeće:

1. Poništavanje neregularnog konkursa i raspisivanje novog, u skladu sa budžetom Republike Srbije i planiranom politikom Vlade Srbije. Korisnici usluga socijalne zaštite ne mogu ostati uskraćeni za sredstava koja su im već namenjena budžetom. Za Fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti Vlada Srbije mora da nađe sistemsko rešenje i sredstva iz budžetskih linija predviđenih za tu namenu, a ne voluntarističkim otimanjem od korisnika socijalne zaštite.

2. Pokretanje istrage po službenoj dužnosti i efikasno procesuiranje svih odgovornih za pokušaj zloupotrebe novca poreskih obveznika. Tužilaštvo je dužno da u ovom slučaju postupi po službenoj dužnosti i ispita osnovanu sumnju da je u pitanju dobro organizovana grupa koja je imala za cilj da prisvoji novac iz budžeta i čiji članovi sede u nadležnim državnim i lokalnim institucijama i novootvorenim udruženjima građana.

3. Hitno razrešenje ministra Aleksandra Vulina. Vlada Srbije mora da pokrene proceduru za smenu ministra za rad zbog njegove nesumnjive političke odgovornosti u ovom slučaju. Ministar Vulin, ne samo što nije reagovao adekvatno na nepravilnosti iz konkursa, već je odgovorio napadima na civilni sektor i najavom nezakonitih odluka kakva je preusmeravanje ovih sredstava u Fond za lečenje dece. Rebalans budžeta u nadležnosti je Skupštine Srbije i gospodin Vulin ni u kom slučaju ne može novcem građana Srbije da raspolaže po sopstvenom nahođenju niti da donosi odluke o njegovoj prenameni.

Udruženja građana, potpisnici zahteva, upozoravaju Vladu Srbije da je ovakvo ponašanje štetno, kako po finansije Srbije i vladavinu prava, tako i po razvoj civilnog sektora, zatim sistema podrške mladima u Srbiji kroz lokalne kancelarije za mlade i razvoja celog društva. Odgovornost je na Vladi Srbije i tužilaštvu koji moraju da preduzmu zakonom propisane korake. Udruženja građana neće odustati od svojih zahteva i upotrebiće sva zakonska sredstava koja im stoje na raspolaganju da odbrane i vladavinu prava i slobodu udruživanja u Srbiji.

Potpisnici:

Centar za praktičnu politiku
Građanske inicijative
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Centar za razvoj neprofitnog sektora
CRTA
Centar modernih veština
Srbija u pokretu
SMART kolektiv
Beogradski centar za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava
Impuls Tutin
Centar za evro-atlantske studije
Civil Rights Defenders
Biro za društvena istraživanja BIRODI
Edukacioni centar Leskovac
Trag fondacija
Građanska čitaonica Libergraf
Kulturni centar Damad
Udruženje Pirgos Pirot
Centar za razvoj civilnog društva
Autonomni ženski centar
Mladi istraživači Srbije
Centar za integraciju mladih
Centar za ljudska prava Niš
Q-klub
Žene za mir
Udruženje žena ruža
Asocijacija Duga
Dijalog Valjevo
Proma-Rota Kikinda
NVO Ofer Bujanovac
Udruženje samohranih roditelja Zajedno
ADRA Srbija
Fenomena Kraljevo
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
NVO Oaza sigurnosti
Udruženje žena Peščanik Kruševac
Udruženje Optimist
Sanitarno ekološko društvo SANEKO
NVO Milenijum Kragujevac
Queeria centar
Generator Vranje
Udruženje Jerinin grad Trstenik
Narodni parlament Leskovac
UG Iskra Loznica
Moravski orasak Trstenik
Pravni skener
Centar za održivi razvoj Srbije
Zaječarska inicijativa
Siguran puls mladih SPY
SeCons
Fondacija Slavko Ćuruvija
Novosadska biciklistička inicijativa
Agronomski centar
Regionalni centar za prava manjina
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
FICE Srbija
Novosadska novinarska škola
Eko veles
UG Aurora
Centar E8
Forum zena
Eho
Doste, bre
Sretenje Požega
Udruženje za reviziju pristupačnosti
Beogradski fond za političku izuzetnost
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava
Urban In
MHD Merhamet Sandžak
Jedinstvo akcije
Udruženje Kvart Kraljevo
Praxis
Ravangrad Sombor
Parada ponosa
Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam
Forum žena Prijepolje
Udruženje hraniteljskih porodica Iskrica
UG Vido

Preuzmite Zahtev za utvrđivanje odgovornostiLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019