Vesti

„Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“ - poziv na konferencijuFondacija Konrad Adenauer (KAS), u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), organizuje u okviru serijala pravno-političkog dijaloga „Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“

11. decembra 2014. od 11h do 13h
u Kući ljudskih prava i demokratije, Beograd
skup na temu:

„Otvaranje tajnih dosijea“

U procesu demokratizacije srpskog društva i njegovog prilagođavanja standardima Evropske unije, mnoge oblasti i teme stalni su predmet akademske, praktične, političke, medijske i drugih sličnih analiza i polemika. Postoje, ipak, tri oblasti od velikog značaja za utemeljivanje osnovnih principa pravne države u srpskom društvu, a koje se marginalno i sporadično tretiraju u javnom diskursu.

Ustavno pitanje, podela vlasti i otvaranje tajnih dosijea – predstavljaju neuralgične tačke u našem pravnom (i političkom sistemu) kojima će se KAS i YUCOM posvetiti u serijalu skupova „Putevi i stranputice pravne države u Srbiji“.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu skupa na temu „Otvaranje tajnih dosijea“, na koji su pozvani i drugi pravni stručnjaci, predstavnici izvršne, sudske i zakonodavne vlasti, nevladinih organizacija, medija, kao i javni radnici koji se bave ovim pitanjem.

U nastavku pozivnog pisma nalazi se program skupa, kao i formular za potvrdu učestvovanja. Za sve dalje informacije, na raspolaganju Vam stoji gđa Kristina Tubić. YUCOM (kristina.tubic@yucom.org.rs, tel. 3344235, 3344425, odnosno mob: +381644033205), kao i gđa Aleksandra Popović (Aleksandra.Popovic@kas.de, 062/260558, odnosno 011/3285-209-, -210, faks: 011/3285-329). Molimo Vas da Vašu potvrdu učestvovanja pošaljete na jedan od naznačenih i-mejlova.

Preuzmite pozivLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019