Vesti

Ksenofobični smo prema LGBT osobama (RTCG, 12.12.2014)U Crnoj Gori postoji naglašena ksenofobija prema LGBT populaciji, mizoginija prema ženama u društveno političkom životu, nerazumijevanje problema osoba sa invaliditetom, ocijenila je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević.

CGO je danas u Podgorici organizovao završnu konferenciju regionalnog projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, pod nazivom “Postizanje ravnopravnosti u društvima zapadnog Balkana - tragovi KORAK-a”.

Cilj konferencije je, kako je saopšteno, da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat.
„Ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unapijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti“, kaže se u saopštenje.

Uljarević je kazalada se u oblastima borbe protiv diskriminacije, zastupanja LGBT prava i promovisanja rodne ravnopravnosti razvio širok front onih koji su osnaženi i spremni da se nose sa problemima ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, ma kako to izazovno bilo i ma koje posljedice nosilo.
Prema njenim riječima, otvorena su brojna pitanja koja su na kraju prepoznata i od najrelevantnijih institucija kao oblasti u kojima treba posebno zastupati ljudska prava i slobode.

„Ipak, treba naglasiti da u Crnoj Gori postoji naglašena ksenofobija prema LGBT populaciji, mizoginija prema ženama u društveno političkom životu, nerazumijevanje problema lica sa invalidetom”, kazala je Uljarević
Direktor YUCOM-a iz Srbije, Milan Antonijević, istakao je da su u cjelokupnom regionu najprepoznatljivije dvije teme koje se bore sa diskriminacijom, a to su problemi LGBT osoba i rodna ravnopravnost, i ukazao na potrebu regionalnog pristupa ovim pitanjima.

Savjetnica za vladavinu prava iz Delegacije Evropske unije u Podgorici, Barbara Rotovnik, podsjetila je na ključne ocjene iz Izvještaja Evropske komisije o napretku za Crnu Goru, sa posebnim akcentom na prava LGBT osoba, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa.

Ona je naglasila da su pojedini predstavnici civilnog društva napadani na ličnoj osnovi od pojedinih lokalnih medija, a da civilni sektor ima ključnu ulogu u ovoj oblasti, koja je različita od uloge političkih partija, ali nerazdvojiva od političkog i društveno – ekonomskog procesa.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou.
Članice KORAK-a su Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej Strejt Alijansa iz Srbije, zatim Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres iz Crne Gore, i Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Kosova.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019