Vesti

Sumiranje aktivnosti KorakHapiStep na konferenciji “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“ (MedijaCentar, 05.02.2015 12:00)Na konferenciji “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“ će biti sumirane sve aktivnosti u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske komisije, i koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije.

Konferencija počinje u 12 časova u u Medija centru Beograd, Terazije 3, nova sala, I sprat

Preuzmite AgenduLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019