Vesti

Regionalna konferencija: Pristup građana informacijama, savetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj (Adi, 06.12.2014)U Sarajevu, je 27. i 28. novembra 2014. godine održana Regionalnalna konferencija „Pristup građana informacijama, savetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Konferenciju su organizovali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i ECAS-a (European Citizens Action Service iz Belgije).


Na dvodnevnoj konferenciji je prisustvovalo 70 učesnika vodećih javnih institucija, kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija. Na konferenciji su prezentovane najbolje prakse u pružanju saveta, informacija i pravne pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj, te otvorene diskusije na teme postojeće legislative i prakse u domenu besplatne pravne pomoći u regionu. Cilj konferencije je bio da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unapredilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH.

Regionalna konferencija je održana u okviru projekta “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći – Triple A” koji finansira Evropska komisija.
Konferencija je održana uz tehničku podršku Evropske komisije i Civil Rights Defenders-a.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019