Vesti

Deklaracija protiva nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje (26.10.2009)Polazeći od činjenice da je politička volja preduslov za sprovođenje zakonskih i drugih mera i uspešnu borbu protiv nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje prema bilo kojoj grupi i pojedincu, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, rasnu, polnu pripadnost, seksualnu orijentaciju i druga lična svojstva, kao i da je bezbednost svih građana i građanki jedan od najviših ciljeva države Srbije, grupa nevladinih organizacija:

Beogradski centar za ljudska prava, Gej strejt alijansa, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava izradila je Deklaraciju protiv nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje koju će predati Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019