Vesti

Četvrta platforma boraca za ljudska prava u DablinuSrbija do Dablina!

Irska, zemlja koja je svim tokom svoje burne istorije imala neposredan i intenzivan dodir sa raznim aspektima ljudskih prava, ne ostaje duzna toj bogatoj tradiciji: pored niza institucija, organizacija, grupa i vidjenih pojedinačnih ličnosti, problematikom ljudskih prava na originalan način i veoma uspešno bavi se i organizacija Frontline Human Rights Defenders (www.frontlinedefenders.org). Pošlo se od jednostavnog saznanja da se zaštitom ljudskih prava u svetu bave mnogi, ali šta da se radi kad se državni organi i ostali “demokratski” dušebriznici okome na zaštitnice (nije zgoreg napomenuti da, sudeći po raspoloživim podacima, broj žena koje se širom sveta na taj način angažuju, daleko premašuje broj muškaraca – dakle, u tome Srbija nije nikakav izuzetak) i zaštitnike ljudskih prava? Kako pomoći ne samo onima od njih koji su u mnogim zemljama izloženi pritiscima i progonu, nego i otvorenim zlostavljanjima, arbitrarnim hapšenjima i brutalnom nasilju? Frontline je za svega 6 godina od osnivanja uspela da se nametne kao vodeća organizacija na tom području, a tematiku pomoći i zaštite zaštitnica/ka nametne kao jednu od prioritetnih u važnim medjunarodnim forumima. Tako je i ustanovljen Komesarijat Ujedinjenih nacija za zaštitnice/ke ljudskih prava – telo kojem je na čelu ugledna i agilna pakistanska pravnica Hina Djilani, koja se ovih dana – saznavši da je u njenoj zemlji uvedeno vanredno stanje kako bi se cementirao “demokratski” režim generala Mušarafa – prekinula svoje redovne poslove i otputovala u svoju zemlju, gde je čeka poodavno izdati “demokratski” nalog za hapšenje.


Protekle nedelje je u glavnom irskom gradu odrzano 4. zasedanje Dablinskog foruma zaštitnica/ka ljudskih prava – reprezentativan skup aktivistkinja i aktivista sa svih kontinenata. Više od sto veoma stručnih, visoko motivisanih i do fanatizma angažovanih aktivist(kinj)a četiri dana je debatovalo o pravnim, političkim, ekonomskim, kulturnim i obrazovnim, ali i individualno i socijalno-psihološkim aspektima, dimenzijama i posledicama bavljenja ovom osetljivom problematikom u svakom, a posebno društvima u kojima demokratski dijalog i spremnost da se njime zamene sila, nepravda i diktat još uvek uzmiču pred “demokratima” poput pomenutog generala – da ne pominjemo neke nama bliže.


Skup u Dublin Castle – konferencijskom centru smeštenom u jednom od tri zamka po kojima je glavni irski grad dobio svoje izvorno ime Baile Átha Cliath (Grad tri zamka) – otvorio je irski minister inostranih poslova Dermot Ahern, a posebno mu se obratila Visoka komesarka UN za ljudska prava Luiz Arbur, nama jako dobro poznata i kao nekadašnja glavna tužiteljka haškog Tribunala i potpisnica optužnice protiv Slobodana Miloševića. Moštvo tzv. donatora – predstavnika organizacija, institucija, fondacija i firmi koji u kuloarima “love” potencijalne korisnike njihove spremnosti da finansijski podrže takve aktivnosti – svedoči o značaju koji se pridaje takvim aktivnostima, ali i o ugledu koji Frontline uživa u medjunarodnim krugovima.


Izlaganja svih učesnica/ka – u terminologiji organizatora namerno nazvana “svedočenjima” – predstavljala su svojevrstan “inventar” stanja na području ljudskih prava širom sveta. Bilans je katastrofalan: ljudska prava se masivno i masovno nipodaštavaju, ograničavaju i krše, a angažman pojedinačnih aktivist(kinj)a, organizacija i grupa čiji “zločin” se sastoji isključivo u tome što vlasti u svojim državama podsećaju da im je dužnost da svoje gradjan(k)e brane i štite, a ne ugnjetavaju i kažnjavaju u slučaju da se oni pobune zbog kršenja svojih prava, smatra se subverzivnom delatnošću, podrivanjem poretka i zlonamernim prikazivanjem prilika u zemlji. “Katalog” načina na koje se ljudska prava krše, a kažnjavaju one i oni koji se protiv toga bore je neiscrpan: tokom nekih svedočenja na skupu u Dablinu prisutnima se bukvalno ježila koža. Ovde ih nećemo navoditi iz nekoliko razloga: opisani oblici zlostavljanja predstavljali bi otvoren udar na dobar ukus i javni moral, njihovo nabrajanje zauzelo bi mnogo mesta u ovako kratkom izveštaju i, last but not least, naši “legalisti” bi u njima mogli naći nadahnuće za nove oblike “saradnje” sa nevladinim sektorom.


Uporedo sa skupom u konferencijskom centru, širom Irske se odvijala akcija koja je maštovito osmišljena u Frontline: u svim prodavnicama lanca The Body Shop (zdrava i alternativna kozmetika) u celoj zemlji postavljeni su ogromni svetleći panoi s napisima kojima se skreće pažnja na neophodnost zaštite ljudskih prava (i onih koji/e se bore za zaštitu njihovih zaštitnica/ka), a kao ilustracija alarmantne situacije navedeni su primeri iz desetak zemalja, medju njima i iz Srbije. Kao svojevrsna akcija u akciji, u Frontline su odštampani “prospekti” o stanju u tim zemljama i progonu kojima su izložene ugrožene osobe, a kupci u Body Shop su svoju solidarnost sa njima iskazivali tako što bi jedan deo tog papira, formatiran i frankiran kao dopisnica, odvajali i slali predsedniku ili premijeru zemlje o kojoj se radi. Biće da je predsednik naše Vlade – ukoliko stigne da digne glavu od teških kosovskih briga – ovih dana dobio puno pošte iz Irske, jer organizatori kažu da je za dopisnicama o našim “dostignućima” na planu zaštite zaštitnica/ka ljudskih prava u Srbiji vladala prilična potražnja.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019