Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom ubistva Nebojše Zarupca u Centru za odvikavanje od droge u Jadranskoj Lešnici (07.08.2012.)Saopštenje

Komitet pravnika za ljudska prava smatra da je država direktno odgovorna za smrt Nebojše Zarupca u Centru za odvikavanje od droge u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Nekoliko godina unazad javnost i državne institucije bile su upoznate sa radom nelegalnih centara u kojima se organizovano vršila tortura zavisnika od narkotika.

Način na koji dolaze lica zavisna od narkotika (bez odluke državnog organa), njihovo zadržavanje protivno volji, ponižavajuće i nečovečno postupanje su elementi koji ukazuju na postojanje torture i to organizovane, što predstavlja nadležnost Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja za organizovani kriminal.

Država je svela organizovanu torturu na odgovornost jedne ličnosti i postupak protiv Branislava Peranovića, i to neefikasan, što ne vodi uklanjanju ovih sistematskih i najtežih povreda ljudskih prava. Da podsetimo, iako je postupak protiv Branislava Peranovića pokrenut 2009. godine, ni nakon tri godine nije doneta prvostepena presuda od strane suda u Tutinu.

Institucije Srbije su znale za akte u tzv. centrima za odvikavanje zavisnika od droge, i morale su da sprovedu hitan posebni postupak za organizovani kriminal kao i da pritvore organizatore i sprovedu posebne mere nadzora nad pripadnicima kriminalne grupe do okončanja postupka za organizovanu torturu.

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine
Komitet pravnika za ljudska pravaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019