Saopštenja YUCOM-a

Saopštenje povodom 10. oktobra - Dana protiv smrtne kazne (09.10.2012)Potpisnici ovog saopštenja povodom evropskog i svetskog dana protiv smrtne kazne izražavaju uverenje da ona u Srbiji nikada neće biti ponovo uvedena i da država Srbija nikad više neće pogubiti nijedno ljudsko biće.
Smrtna kazna je u Srbiji poslednji put izvršena 14. februara 1992, a konačno je Ukinuta 26. februara 2002. godine. Deseti oktobar je svetski i evropski dan protiv smrtne kazne. Na taj dan države, organizacije i ljudi širom sveta već deset godina potvrđuju svoju opredeljenost za ukidanje smrtne kazne u zemljama u kojima ona još postoji i svoju odlučnost da ne dopuste njeno ponovno uvođenje u zemljama koje su je već ukinule.

Velika većina država u svetu (njih 141) danas živi i opstaje bez smrtne kazne. Ipak, još 57 država zadržava smrtnu kaznu, a 21 država je prošle godine izvršila najmanje po jedno pogubljenje. U ovim zemljama je prošle godine obešeno, streljano ili na drugi način pogubljeno nekoliko hiljada ljudi.

Zaštitnik građana
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Srbija protiv smrtne kazne
Centar ѕa kulturnu dekontaminaciju
Beogradski centar za ljudska prava
Viktimološko društvo Srbije
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Međunarodna mreža pomoći (IAN)
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom(MDRI-S)
Fond za otvoreno društvo, Srbija
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
ACT Women
Žene u crnom
Centar za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Valjevo
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Lekarska komora Srbije
Univerzitet Union
Građanske inicijative
Kuća ljudskih prava
Centar za praktičnu politiku
UPLLS LibertasLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019