Saopštenja YUCOM-a

Poziv za skup 04.02.2008 - „Stvaranje zakonskog okvira za dalji razvoj nevladinih organizacija kao pružaoca pravne pomoći“Beograd, 31.01.2008.

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Inicijative mladih za ljudska prava, Komiteta pravnika za ljudska prava i Centra za unapređivanje pravnih studija pozovemo da u ponedeljak 4. februara 2008.godine, u velikoj sali na prvom spratu Pravnog fakulteta Univerziteta UNION, ul.Goce Delčeva br.36. Novi Beograd, učestvujete u radu skupa pod nazivom „Stvaranje zakonskog okvira za dalji razvoj nevladinih organizacija kao pružaoca pravne pomoći“.

Ovaj skup predstavlja prvi u nizu sastanaka na kojima će se usaglašavati stavovi nevladinih organizacija koje vide svoj interes u zadovoljavajućem zakonskom regulisanju oblasti pravne pomoći.
Okupljanje što većeg broja nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću, a koje su još tokom devedesetih godina aktivno pomagale građanima i omogućavale im pristup pravdi, neophodno je kako bi se pokazala puna snaga ovog sektora, kao kvalitetnog i efikasnog pružaoca pravne pomoći.

Najava zakonskog regulisanja pružanja pravne pomoći, nameće nam obavezu da zauzmemo čvrst zajednički stav po bitnim pitanjima za dalji razvoj nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć građanima, a naročito u pogledu kruga pružaoca pravne pomoći, kao i kruga lica koja će u zakonu biti definisana kao korisnici pravne pomoći.
Stoga ovaj sastanak predstavlja početni korak u nastojanju da se iznađu prihvatljiva zakonska rešenja, koja će omogućiti nevladinim organizacijama dalje nesmetano pružanje pravne pomoći, a ujedno izgraditi efikasan i održivi sistem.

Na skupu će kao materijal biti podeljena knjiga o uporednopravnim i međunarodnim standardima sistema pružanja pravne pomoći.

Molimo Vas, da potvrde učešća šaljete na e-mail:cups@cups.org.yu ili putem telefona br. 011 2608 360; 2608 346.

************************************************************************

Dnevni red:

10.00 - Otvaranje skupa,
Uvodna reč - O izradi strategije za uspostavljanje sistema pravne pomoći, mr Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS);

10.10–10.20 - Potreba artikulisanja zajedničkih stavova nevladinih organizacija, Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava, (YUCOM);

10.20-10.30 - Uvodna napomena o krugu korisnika i pružaoca usluga pravne pomoći, prof.dr Vladimir Vodinelić, Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS).

10.30-10.45 - Pauza za kafu

10.45-11.45 - Diskusija

11.45-12.00 – Pauza za kafu

12.00 – 13.00 – Diskusija

13.00 - Zatvaranje skupa i zakuska
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019